МОНІТОРИНГ УСПІШНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Моніторинг навчальних досягнень учнів
Рубанської ЗОШ І-ІІІ ступенів
за І семестр 2020/2021 навчального рок
у

Рівень навчальних досягнень учнів 4-9-х класів
з української мови за І семестр 2020/2021 навчального року

 

2020/2021 навчальний рік

Клас

Кількість учнів

Рівень

навчальних досягнень

 

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

4

4

-

2 (50%)

1 (25%)

1 (25%)

5

5

-

2 (40%)

3 (60%)

-

6

2

-

-

2 (100%)

-

7

2

-

1 (50%)

1 (50%)

-

8

11

-

7 (64%)

3 (27%)

1 (9%)

9

6

1 (16%)

1 (16%)

4 (68%)

-

Усього

30

1 (3%)

13 (43%)

14 (47%)

2 (7%)

 

Якість засвоєння знань

 учнів 4-9-х класів з української мови

         Програмний матеріал з української мови засвоїли на високому і достатньому рівні (у процентному відношенні): 4-й клас - 50 %;  5-й клас – 60 %;  6-й клас - 100 %;  7-й клас - 50 %;  8-й клас - 36 %;  9-й клас - 68 %. Із загальної кількості учнів 4-9-х класів (30) мають високий рівень знань –
2 (7%); достатній рівень знань – 14 (47%); середній – 13 (43%); початковий  
1 (3%).

          Середній бал з української мови за І семестр 2020/2021 навчального року становить __, що є вищим на __, ніж у минулому навчальному році.

 

Рівень навчальних досягнень учнів 4-9-х класів
з  математики, алгебри та геометрії
за І семестр 2020/2021 навчального року

2020/2021 навчальний рік

Клас

Кількість учнів

Рівень

навчальних досягнень

 

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Математика

4

4

-

2 (50%)

1 (25%)

1 (25%)

5

5

-

-

3 (60%)

2 (40%)

6

2

-

-

-

2 (100%)

Усього

11

-

2 (18%)

4 (36%)

5 (46%)

Алгебра

7

2

-

1 (50%)

1 (50%)

-

8

11

2 (18%)

3 (27%)

5 (45%)

1 (9%)

9

6

1 (16%)

1 (16%)

2 (34%)

2 (34%)

11

1

 

 

1 (100%)

 

Усього

20

3 (15%)

5 (25%)

9 (45%)

3 (15%)

Геометрія

7

2

-

-

1 (50%)

1 (50%)

8

11

2 (18%)

3 (27%)

3 (27%)

3 (27%)

9

6

1 (16%)

1 (16%)

2 (34%)

2 (34%)

11

1

 

 

1 (100%)

 

Усього

30

3 (15%)

4 (20%)

7 (35%)

6 (30%)

Програмний матеріал з математики засвоїли на високому і достатньому рівні (у процентному відношенні): 4-й клас - 50 %;  5-й клас – 100 %;  6-й клас - 100 %; з алгебри: 7-й клас - 50 %;  8-й клас – 54 %;  9-й клас - 68 %; 11-й клас - 100 %; з геометрії: 7-й клас - 100 %;  8-й клас – 54 %;  9-й клас - 68 %; 11-й клас - 100 %.

Із загальної кількості учнів 4-6-х класів (11)  з математики мають високий рівень знань - 5 (46%), достатній рівень знань – 4 (36%), середній -
2 (18%), початковий – 0; з алгебри із загальної кількості учнів 7-11-х класів (20) мають високий рівень знань - 3 (15%), достатній рівень знань – 9 (45%), середній – 5 (25%), початковий – 3 (15%); з геометрії із загальної кількості учнів 7-11-х класів (20) мають високий рівень знань - 6 (30%), достатній рівень знань – 7 (35%), середній – 4 (20%), початковий – 3 (15%).

Середній бал навченості з математики за І семестр 2020/2021 навчального року становить __, що є вищим на __, ніж у минулому навчальному році; з алгебри становить __, що є вищим на __, ніж у минулому навчальному році; з геометрії становить __, що є вищим на __, ніж у минулому навчальному році.

Якість засвоєння знань      учнів 4-6-х класів з математики

 

Якість засвоєння знань        учнів 7-11-х класів з алгебри

Якість засвоєння знань       учнів 7-11-х класів з геометрії

 

Рівень навчальних досягнень учнів 4-9-х класів з усіх предметів
   за І семестр 2020/2021 навчального року

Високий і достатній рівень знань з усіх предметів серед учнів 4-9-х класів мають: 2 учні 4-го класу, 3 учні 5-го класу, 1 учень 6-го класу,
1 учень 7-го класу, 3 учні 8-го класу, 4 учні 9-го класу.
 

Із загальної кількості учнів 4-9-х класів (30)  мають високий рівень знань – 3 (10%), достатній рівень знань – 12 (40%), середній – 10 (33%), початковий  - 5 (17%).

 

Висновки моніторингу навчальних досягнень учнів за І семестр 2020/2021 навчального року

         Дані моніторингового аналізу рівня навчальних досягнень учнів 4-9-х класів з української мови свідчать про те, що за І семестр 2020/2021 навчального року збільшився відсоток високого рівня (на __%), достатнього рівня (на __%), зменшився відсоток середнього рівня (на __%), що свідчить про ефективне застосування корекційно-розвивальних завдань на уроках та застосування індивідуального підходу до учнів. Середній рівень навченості учнів 4-9-х класів з української мови за І семестр 2020/2021 навчального року становить __ , що на __ вище ніж у 2019/2020 навчальному році (__).

Дані моніторингового аналізу рівня навчальних досягнень учнів з математики, алгебри та геометрії за І семестр 2020/2021  навчального року свідчать про значну частку учнів, які на кінець І семестру мають високий, достатній та середній рівень навчальних досягнень.

 

У зв’язку з вищезазначеним, наказую:

1. Довести до відома батьків учнів підсумки навчальних досягнень учнів за
І семестр 2020/2021 навчального року.

2. Використовувати інноваційні форми контролю за рівнем засвоєння навчального матеріалу.

3. Залучати учнів до активної діяльності під час формування нових знань.

4. Під час організації освітнього процесу на кожному уроці особливу увагу приділяти завданням на формування в учнів умінь аналізувати, порівнювати та узагальнювати навчальний матеріал на всіх етапах уроку.

5. Посилити контроль за учнями, які потребують особливої уваги.

 

Підсумки успішності та якості знань учнів

Рубанської ЗОШ І – ІІІ ступенів

за І семестр 2019 – 2020 н.р. 

Клас

К – сть

Рівень навчальних досягнень

Якість знань %

Успіш

ність %

Високий

Достатній

Середній

Низький

1

3

-

-

-

-

-

-

2

7

-

-

-

-

-

-

3

7

1

2

1

3

43

57

4

6

-

3

3

-

50

100

5

2

1

1

-

-

100

100

6

2

-

1

1

-

50

100

7

13

1

2

5

5

24

61

8

6

-

4

1

1

67

83

9

11

-

2

6

3

18

73

10

3

1

-

2

-

33

100

11

4

1

-

3

-

25

100

Всього :

64

5

15

22

12

45,5

86