Навчальні плани

 

 

Пояснювальна записка   робочого навчального плану

Рубанська  ЗОШ І-ІІІ ступенів в 2019-2020 н. р. буде працювати за пятиденним робочим тижнем.

Мова навчання – українська

Кількість класів – 6, учнів – 63.

Основні нормативні документи відповідно до яких організовано навчально-виховний процес: Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778,  Державний стандарт початкової  освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. №87, державні стандарти базової та повної загальної середньої освіти, затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 р №24 та від 23.11.2011 р. №1392, Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації  навчально-виховного процесу Дсан ПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. №63. Накази міністерства освіти Про затвердження типових освітніх програм №405, № 406, №407 №408 від 20.04 2018 р.

У 2018-2019 н. р. школа буде працювати за такими навчальними планами:

·        для 1і 2 класів – за Типовим навчальним планом «НУШ-2» додаток 1;

·        для 3-4 класів – за Типовою освітньою програмою  закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженими наказом МОН Ураїни від 20.04.2018р. №407 (таблиця 1);

·        для 5-9 класів  за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН Ураїни від 20.04.2018р. №405 (таблиця 12);

·        для 10-11  класів  за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН Ураїни від 20.04.2018р. №408 (таблиця 2).

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів для вивчення фізичної культури обрано такі модулі: легка атлетика, гімнастика, футбол, волейбол, баскетбол.

  Згідно рішення педагогічної ради (протокол №1  від 30.08.2019 р.) навчальні екскурсії будуть проводитись лише ті, які передбачені навчальними програмами з оремих предметів, впродовж  навчального року згідно календарних планів, а проведення навчальної практики не доцільне.