Річний план роботи гімназії

 

 

 

 

І. Вступ

Стан навчально-методичної роботи

         В минулому навчальному році зусилля вчителів школи були спрямовані на підвищення ефективності навчально-виховного процесу, впровадження в практику роботи інноваційних педагогічних технологій. Педколектив працював над темою: «Удосконалення форм та методів навчання і виховання учнів з метою підвищення рівня навчальних досягнень та розвитку духовності підростаючого покоління в умовах Нової української школи».  

Рівень навчальних досягнень учнів на кінець навчального року такий:

 

Достатній

Середній

Низький з окремих предметів

3

15

9

4

 

На бали високого рівня навчальний рік закінчили такі учні:

4 клас     Богуняк Діана

6 клас     Феклістова М.

8 клас      Зозуля В

  

 

Аналіз  якісного складу учнів

 

 

Мережа класів і рух учнів:

На початок навчального року - 48 учні

У тому числі:

 

К-сть класів

В них учнів

1- 4

1

19

5 - 9

3

26

10 – 11

-

1

Всього

4

46

 

Середня наповнюваність станом на 01.09. 2021 р. – 4,6 уч.

Рух учнів протягом  2020-2021 н. р.

Вибули – 2

Прибули у перевідні класи – 1

Закінчили школу:

11 клас – 1

9 клас –  6

Учні з 1 по 11 клас вивчають англійську мову, а з 5 по 9 клас – російська мова.  

 

Аналіз навчальних досягнень учнів на кінець року характеризується наступними цифрами: 

К-сть

учнів

Рівень навчальних досягнень

Високий

Достатній

Середній

Низький

4

4

1

1

1

1

5

5

-

4

1

-

6

2

1

1

-

-

7

2

-

2

-

-

8

11

1

2

6

2

9

6

-

4

1

1

11

1

-

1

-

-

  

Інформація про учнів 3-8 та 10 класів нагороджених Похвальним листом за підсумками навчання у 2020-2021 н. р.

 

Клас

Загальна кількість учнів

Кількість учнів нагороджених похвальним листом

 

%

4

4

1

25

6

2

1

50

8

11

1

9

Всього

17

3

5,1

 

 

 

 

 

Інформація про результати ДПА, ЗНО

4, 9, 11 класи в зв'язку з пандемією COVID – 19 були звільнені від ДПА. 

  

Виховна робота 

 

         Виховна робота в навчальному закладі у 2020-2021 навчальному році велася згідно плану виховної роботи. Всі заплановані заходи були виконані як в очній так і в дистанційній формі навчання.

Протягом навчального року вся виховна робота спрямована на реалізацію теми школи «Удосконалення форм та методів навчання і виховання учнів з метою підвищення рівня навчальних досягнень та розвитку духовності підростаючого покоління в умовах Нової української школи».

         У 2020-2021 навчальному році виховна робота в школі була зорієнтована на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Законів Ураїни «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоровя», Закону України «Про охорону дитинства», Комплексної програми профілактики злочинності, Конституції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Конституції громадянської освіти в Україні, Концепції превентивного виховання дітей та молоді, Закону України «Про запобігання захворюванню на  СНІД та соціальний захист населення, Комплексної програми профілактики запобігання поширенню алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу серед населення.

         Велика увага приділяється здоровому способу життя дітей, попередженню злочинів та правопорушень. Проведено «Веселі  старти», «Козацькі забави», година спілкування «Суд над шкідливими звичками», тиждень здоровя, круглий стіл  «Право і закон», усний журнал «Курити – здоровю шкодити».

                   Збереження та примноження природних багатств рідного краю – одне із завдань над яким працюють учні школи. Проведено конференцію «Люби і бережи рідну природу», вікторину «Природа –твій рідний дім» та КВК природолюбів.  Всі учні школи взяли участь у акції «Посади дерево». Проведено екскурсію екологічною стежиною. Учні взяли активну участь у конкурсі «Годівничка», де учень 8 класу Зозуля Владислав став призером.

         Для вивчення і збереження традицій нашого народу проведено круглий стіл «Родинні традиції та реліквії».

          В школі працює учком. Всі учнівські колективи працюють над виконанням конкретних справ.

         Проведено декадник  «З чого починається Україна». В програмі декадника проведено:

-         конкурс «Ерудити – вперед!»;

-         години спілкування: «можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки Батьківщину»;

-         літературну вікторину «Чи знаєш ти українську пісню?.

Було проведено до Шевченківських днів конкурс на кращого читця віршів.        

Предметні тижні були проведені Бабенко Н.В., вчителем української мови та літератури.

         Протягом навчального року вчителі працювали над розвитком духовності підростаючого покоління.  

 

Методичні об’єднання 

Згідно з річним планом роботи школи на 2020-2021 навчальний рік педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою:

 

«Удосконалення форм та методів навчання і виховання учнів з метою підвищення рівня навчальних досягнень та розвитку духовності підростаючого покоління в умовах Нової української школи».

         Для науково-методичного забезпечення роботи педагогічного колективу працювала методична рада, до якої входять учителі предметники, з методичних обєднань вчителів з основних предметів. Засідання  методичної ради та методичних обєднань проводились згідно річного плану роботи. Їх роботі притаманні пошук шляхів удосконалення сучасного уроку, їх дидактичного забезпечення, зміни пріоритетів у взаємовідносинах «учитель-учень». Учителями проведені відкриті уроки, тематичні виховні заходи. На уроках  використовувалася зовнішня і внутрішня диференціація навчання, створювалися умови для самоосвіти вчителів і здійснювалося керівництво творчою діяльністю.

На засіданнях МО розглядалися такі основні питання, як:

·        обговорення й затвердження планів роботи на 2021-2022 н. р.;

·        опрацювання методичних листів Міністерства освіти і науки, програм, вимог до планування та ведення шкільної документації;

·        підготовка, проведення та результати шкільних та районних олімпіад;

·        обговорення творчих уроків учителів, що атестуються;

·        обговорення та узагальнення досягнень педагогічного досвіду вчителів;

·        робота з обдарованими та невстигаючими дітьми;

·        підготовка та проведення підсумкових контрольних робіт (дистанційна форма роботи), підготовка до ДПА та ЗНО;

·        організація позакласної роботи з предметів;

·        звіти вчителів, що атестуються та досвід яких вивчається;

·        конференція по обміну досвідом тощо.

         Засідання методичних обєднань спрямували роботу кожного вчителя, давали змогу аналізувати свою роботу, вивчати досвід.

         За поточний навчальний рік були  проведені  засідання  методичних обєднань: вчителів початкових класів,  природничо-математичного циклу, гуманітарного циклу та класних керівників. Розглядалися нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін, інформація стосовно проведення навчальних, позакласних занять.

         Всі вчителі школи брали участь у роботі методичного обєднання: готували доповіді, реферати, взаємовідвідували уроки, проводили виховні заходи, готували дидактичні матеріали та презентації. Акцентувалася увага на питаннях самоосвіти вчителів. Перед кожним з педагогів ставилося завдання  – не просто працювати над вибраною темою, а обовязково поділитися досвідом праці.

         Учителі провели відкриті уроки і виховні заходи, на яких показали методи і форми роботи з активації пізнавальної діяльності учнів, інтерактивні методи навчання.