ЗВІТИ

Головна » ЗВІТИ   

 

Усі звітні документи знаходяться на сайті опорного закладу Ковалівський ліцей за покликанням:

https://kovalivka.school.org.ua

 

 

Додано 03.06.2022

Звіт директора

комунального закладу «Рубанська гімназія»

Немирівської міської ради перед громадськістю

за 2021-2022 н.р. червень 2022

     Наша країна переживає зараз дуже складні часи. В умовах введення в Україні воєнного стану,викликаного збройною агресією росії, освітяни - на своєму вчительському трудовому фронті. Працюють сумлінно, відповідально ставляться до виконання посадових обов’язків і вже цим наближають перемогу.

    Відповідно до наказу МОН України від 23.03.2005 №178 “Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю” у травні-червні кожен керівник навчального закладу щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету, ради школи та громадськості.

     У своїй роботі протягом звідного періоду я керувалася Статутом закладу, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 

1. Загальна інформація про заклад.

   Комунальний заклад «Рубанська гімназія» Немирівської міської ради — заклад загальної середньої освіти, який знаходиться в комунальній власності Немирівської міської ради Вінницької  області. Управління і фінансування здійснюється відділом освіти виконавчого комітету Немирівської міської ради.

У 2021-2022 н.р. у закладі працювало 14 педагогічних працівники (один із них сумісник) і 9 працівників з числа обслуговуючого персоналу (3 чоловіки працюють сезонно (в період опалювального сезону).

У цьому навчальному році навчання завершили 41 учень. До 1 класу у 2022-2023 навчальному році піде 3 школярі, які будуть навчатися за програмою Нової української школи.

2. Кадрове забезпечення.

   У 2021-2022 н.р. штатними працівниками Рубанська гімназія була забезпечена на 100%. Розстановка педагогічних кадрів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників.

   Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому кожен учитель нашого закладу вміє працювати з комп’ютером, використовує нові інформаційно-комунікаційні технології, ефективно забезпечуючи освітній процес. Широко використовуються комп'ютерний клас, інтерактивний клас,  ноутбуки, проектор, інтерактивна дошка, телевізори, принтери.

  Склад педагогічних працівників нашого закладу:

Учителів вищої кваліфікаційної категорії – 7;

І кваліфікаційної категорії – 5;

ІІ кваліфікаційної категорії– 0;

спеціаліст – 2;

бакалавр -0;

Мають педагогічне звання «Старший учитель» - 7 учителів.

3. Методична робота.

  Відповідно до річного плану роботи закладу у 2021-2022 н.р. педагогічний колектив працював згідно до вимог статей Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", Указів Президента України "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні", "Про Національну доктрину розвитку освіти", спрямованих на подальший розвиток освіти, створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти. У 2021-2022 навчальному році педагогічний колектив працював над науково-методичною проблемою “Удосконалення форм і методів навчально – виховного процесу та їх вплив на  якість знань і розвиток духовності учнів в умовах впровадження Концепції Нової української школи”. Розв’язання проблеми і завдань закладу, затверджених на навчальний рік, дозволило шкільному колективу досягти певних успіхів у забезпеченні якості освітніх послуг, створенні умов для навчання і виховання учнів.

  Особливістю 2021-2022 н.р. у закладі була організація освітнього процесу в умовах дотримання протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID - 19. Затверджено “Типовий порядок організації освітнього процесу в Рубанській гімназії у 2021-2022 н.р. в період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID - 19”, інструкцій, які дозволяють вчителеві й учням спілкуватися і спільно працювати де завгодно та на будь-яких пристроях.

У першому семестрі учні 1-9 класів навчалися дистанційно з 01. 09.2021 р. по 30.09.2021р., 01.10 по 22.10.2021 року, 08.11 по 30.11 2021 року та на початку другого семестру з 16.01.2022 по 25 .01. 2022, з 15.02. по 21.02.2022 року з 08.03.2022 до кінця навчального року.

   Надзвичайною особливістю роботи закладу у 2021-2022 н.р. було проведення освітнього процесу в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, викликаного початком повномасштабної російсько-української війни. Міністерство освіти і науки України листом від 25.02.2022 №1.3276/22 рекомендувало тимчасово призупинити освітній процес. Тому у закладі було видано наказ від 25.02.2022 №23-ОД “Про організацію та проведення канікул ” та оголошено канікули для учнів 1-9 класів з 28.02.2022 р. по 13.03.2022 р. і внесено зміни до структури навчального року. Відповідно наказу відділу освіти від 10.03.2022 № 25-ОД  “Про запровадження навчання з використанням дистанційних технологій» було продовжено дистанційне навчання. І з 14 березня і до завершення навчального року освітній процес у закладі відбувався з використанням дистанційних форм навчання. Використовувалися всі наявні ресурси, підручники, психологічні хвилинки, руханки.

   Для учнів з числа тимчасово внутрішньо переміщених осіб (5 дітей) у нашій школі було організовано навчання за заявою одного з батьків. Перед  кінцем навчального року 3 учням на їх прохання було видано супровідний лист із результатами навчання, 2 учні завершили навчальний рік у нашому закладі.

Незважаючи на усю складність освітнього процесу у 2021-2022 н.р. освітні навчальні програми виконані повністю.

  Усі педагогічні працівники закладу активно працювали у професійній спільноті Немирівської ТГ.

  Протягом року у школі діяло 4 методичних об’єднання:

- методичне об’єднання вчителів початкових класів (керівник Шеванюк Н.І.);

- методичне об’єднання вчителів гуманітарного , природничо-математичного циклу (керівник Чега О.М.);

- методичне об’єднання класних керівників (керівник Костюк Т.І.).

   Кожне з методичних об’єднань проводило засідання згідно попередньо складеного графіка , які охоплювали актуальні питання щодо організації та покращення якості освітнього процесу в закладі.

   Постійно проводилися консультації для педагогічних працівників адміністрацією школи, керівниками шкільних методичних об’єднань з питань організації освітнього процесу, методичної роботи, ведення шкільної документації, використання під час планування та проведення уроків та позакласних заходів інновацій освіти.

   Протягом 2021-2022 н.р. належна увага з боку керівництва закладу приділялась росту педагогічної майстерності вчителів через самоосвітню діяльність, курсову перепідготовку та атестацію педагогічних працівників.

Педагогічні працівники закладу постійно брали участь у онлайн вебінарах, семінарах,  конференціях.

Згідно перспективного та річного графіка проходження курсової перепідготовки у 2021-2022 н.р. на базі Вінницької академії неперервної освіти курсову перепідготовку (дистанційно) пройшли усі вчителі.

Усі педагогічні працівники, які у новому 2022-2023 н.р. будуть викладати у 5 класі (НУШ), пройшли підвищення кваліфікації, як вчителі, які реалізовуватимуть новий Державний стандарт базової середньої освіти.

Згідно перспективного та річного плану атестації педагогічних працівників у 2021-2022 н.р. успішно пройшли атестацію вчителі закладу.

-Семененко Любов Григорівна, вчитель біології та хімії, підтверджено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст вищої категорії” та педагогічне звання “Старший учитель”;

Собчук Любов Василівна, вчитель географії, біології, основ здоров’я, підтверджено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст вищої категорії” та педагогічне звання “Старший учитель”;

- Шеванюк Ігор Юхимович, вчитель зарубіжної літератури, підтверджено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст першої категорії”;

ШеванюкНаталія Іванівна, вчитель молодших класів, образотворчого мистецтва, фізики, підтверджено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст першої категорії”;

- Зозуля Галина Миколаївна, учитель початкових класів, мистецтва, музичного мистецтва, відповідає раніше встановленому тарифному розряду (відповідно до наказу МОН України від 26 вересня 2005 року із змінами, затвердженими наказом МОН України від 20.01.2017 року №81) – 11 тарифний розряд.

- Зозуля Галина Миколаївна, вихователь по супроводу, встановити 11 тарифний розряд (відповідно до наказу МОН України від 26 вересня 2005 року із змінами, затвердженими наказом МОН України від 20.01.2017 року №81), за умови проходження курсів підвищення кваліфікації.

- Костюк Таїса Іванівна, учитель початкових класів, мистецтва, відповідає раніше встановленому тарифному розряду (відповідно до наказу МОН України від 26 вересня 2005 року із змінами, затвердженими наказом МОН України від 20.01.2017 року №81) – 11 тарифний розряд.

- Костюк Таїса Іванівна, вихователь по супроводу, відповідає раніше встановленому тарифному розряду (відповідно до наказу МОН України від 26 вересня 2005 року із змінами, затвердженими наказом МОН України від 20.01.2017 року №81) – 11 тарифний розряд.

Костюк Таїса Іванівна, вихователь групи продовженого дня,  відповідає раніше встановленому тарифному розряду (відповідно до наказу МОН України від 26 вересня 2005 року із змінами, затвердженими наказом МОН України від 20.01.2017 року №81) – 11 тарифний розряд.

4. Навчальна діяльність учнів.

Повністю вдалося розв'язати питання охоплення навчанням дітей мікрорайону школи та здобуття ними базової  середньої освіти. Всі діти шкільного віку в мікрорайоні школи охоплені навчанням.

Оцінювання навчальної діяльності учнів за ІІ семестр та рік здійснювалося відповідно до Методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021-2022 н.р., затвердженими наказом МОН України від 01 квітня 2022 р. № 290 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021-2022 навчального року”.

По завершенню 2021-2022 н.р. учні 1- 8 класів переведені на наступний рік навчання, 10 учнів 9 класу випущено із закладу.

Велика увага приділялася роботі з обдарованими дітьми.

У рамках реалізації комплексної програми розвитку освітніх галузей Немирівської ОТГ “Обдарована дитина” у Рубанській гімназії у 2021-2022 н.р.:

1. Забезпечено участь школярів у І етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

2. Учні школи залучалися до участі у різноманітних конкурсах.

Проте у цьому навчальному році активності школярів у олімпіадах,

конкурсах заважали епідеміологічна обстановка та введення воєнного стану в Україні.

Учні школи взяли участь у І і ІІ другому етапах Міжнародного конкурсу знавців рідної мови імені Петра Яцика.

5. Державна підсумкова атестація.

У 2021-2022 н.р. відповідно до нормативно-правових актів, здобувачів загальної середньої освіти звільнено від проходження державної підсумкової атестації (Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в сфері освіти”від 24 березня 2022 року№2157 І-Х; наказ МОН України від 28.02.2022 №242 “Про звільнення від державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2021- 2022 навчальному році”, затверджений у Міністерстві юстиції України 03 березня 2022 року за №283/37619). У відповідній графі додатку про освіту робиться запис “ звільнений(а)”.

6. Виховна та позакласна робота.

Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу.

Уся виховна робота у школі у 2021 -2022 н.р. була спрямована на виконання завдань, поставлених Конвенцією про права дитини, Законами України “ Про охорону дитинства”,”Про освіту”, Основними орієнтирами виховання учнів 1-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “ Нова українська школа” на період до 2020-2029 років.

Виховна діяльність школи була спрямована за напрямками:

- Превентивне виховання

- Морально-етичне виховання

- Громадсько-патріотичне виховання

- Художньо-естетичне виховання

- Трудове виховання

- Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя

- Екологічне виховання

У школі у 2021-2022 н.р. було організовано такі форми роботи:

- нетрадиційне свято першого дзвоника

- тренінги “Ти — людина, значить маєш права”;

- рейди підручників і класних куточків;

- акції “Дружні долоньки”, “Грані добра”, “Запали свічку”;

- новорічний ранок.

Учні школи із задоволенням брали участь у проведенні предметних тижнів:

- тиждень географії, тиждень початкових класів, тиждень зарубіжної літератури, тиждень біології.

7. Правовиховна робота

У нашій школі у 2021-2022 н.р. з учнями було організовано такі форми правового навчання і виховання:

- тематичні загальношкільні лінійки та класні години;

- бесіди на правову тематику;

- анкетування;

- уроки правознавства;

- олімпіади з правознавства;

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями;

- відвідування проблемних сімей вдома.

Практичним психологом школи Петренко Г.А., класними керівниками проводяться бесіди з учнями групи ризику та учнями, які потрапили у складні життєві умови. Та все ж за навчальний рік траплялися випадки протиправної поведінки учнів, зокрема агресивна поведінка.

У період воєнного стану особлива увага зверталася на необхідність психологічної підтримки дітей. Для цього використовувалися відповідні матеріали.що розміщувалися на сайті МОН України та інших ресурсах в мережі Інтернет.

8. Соціальний захист.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій.

Кількість дітей у них становить:

- сиріт – 0 і позбавлених батьківського піклування – 0;

- інвалідів – 3;

- чорнобильців –0;

- діти, учасників бойових дій (Атовці) – 1;

- малозабезпечених – 4 (сімей 2);

- багатодітних – 6 (2 сімї);

- втрата годувальника – 3 (1 сімя);

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги закладу.

За кошти Немирівської  міської ради діти, учасники АТО  та діти з малозабезпечених сімей (відповідно довідки) та учні 1-4 класів отримували одноразове безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні з розрахунку 16 грн. за обід.

9. Співпраця з батьками.

Виховання учня у школі і сім'ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних зі світом захоплень, родинними святами.

Класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців: за потреби відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.

10. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.

Медичне обслуговування  працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.

Щорічно діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків видається наказ по школі.

Медичне обслуговування працівників школи здійснюється на базі Немирівської центральної районної поліклініки. Вони щорічно проходять медичний огляд до початку нового навчального року. Кухар проходить медогляд 2 рази на рік. На проходження медичного огляду кожному працівнику виділяється 2 дні. Проходження медогляду фіксується у медичних книжках відповідного зразка, які зберігаються у кабінеті директора.

11. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму у побуті і під час освітнього процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України “Про охорону праці”, “Про дорожній рух”, “Про пожежну безпеку”, державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи.

На початку навчального року, напередодні канікул проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів. Регулярно проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, спортивними змаганнями.

У школі є в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалося на нарадах при директору. У школі розроблено заходи щодо попередження травматизму учнів, проводиться відповідна робота і з вчителями та обслуговуючим персоналом.

Причина виникнення травм з'ясовується, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

12. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1968 році, 54 роки тому. Але не зважаючи на немалий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом, батьками постійно працює над удосконаленням і зміцненням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться з 01.01.2021 р. відділом освіти виконавчого комітету Немирівської міської ради.

Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, авансу.

Постійно ми отримуємо підтримку з боку відділу освіти:

- це отримання фарби для фарбування коридорів, спортзалу, майстерні, інших кімнат, спортивного майданчика;

- миючих і дезинфікуючих засобів для утримання приміщення школи відповідно санітарно-гігієнічних норм;

- інвентаря (відер, віників, граблів;

- ксероксного паперу;

- виділення пального для шкільного автобуса на підвезення учнів  до нашої школи.

Та всі плани порушила війна...

Незважаючи на складність усієї ситуації у 2021-2022 н.р., весь колектив школи продовжує приділяти увагу естетичному оформленню навчального закладу. Подвір'я школи прибране, доглянуте; підрізано дерева, кущі, покошено газони. Фарбується спортивний майданчик, біляться бордюри. Висаджено квіти на квітниках.

13. Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії усіх ланок та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та взаємовдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності є усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність у загальноосвітньому навчальному закладі. З підключенням школи до мережі Інтернет (у тому числі із застосуванням Wi-Fi) стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України , департаменту освіти і науки Вінницької ОДА, ВАБО, сайтами інших закладів освіти, що дає можливості оперативно користуватися інформацією, знайомитися новими документами.

Новими документами, якими керуюся в управлінській діяльності, є листи Міністерства освіти і науки України від 25.02.2022 №1/3278-22 “Про режим управління” та від 07.03.2022 №1/3378-22 “Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану”. Відповідно до статті 8 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” одним із заходів правового режиму воєнного стану було використання у ІІ семестрі потужностей та трудових ресурсів закладу, зміна режиму роботи , умов праці відповідно до законодавства про працю.

Управлінські рішення приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи. Намагаюся створювати такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива підтримується.

У своїй роботі з працівниками школи я дотримуюся партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються і виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. У кожному із працівників школи бачу, насамперед, особистість в усьому розмаїтті її людських якостей. Використовую такі методи керівництва як порада, похвала, особистий приклад.

Прагну, щоб у школі було наявне творче вирішення справ.

Дякую усім за плідну роботу у 2021-2022 н.р.

 

Ми обов’язково вистоїмо, ПЕРЕМОЖЕМО! І повернемося за шкільні парти 1 вересня 2022-2023 навчального року!

 

 

 

 Додано 31.08.2021

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

Рубанського закладу загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів

Головенько Валентини Андріївни

за 2020-2021 навчальний рік

 с. Рубань

 

18.06.2021 рік

Вступ

На виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», керуючись Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178, у відповідності до функціональних обов’язків та з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у школі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, представляю Вашій увазі звіт про свою діяльність  та підсумки  роботи колективу протягом 2020 –2021навчального року.

Як директор закладу у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом, Прави¬лами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

І. Загальна інформація про заклад

Рубанський заклад загальної середньої освіти І-IIІ ступенів є комунальною власністю Немирівської міської ради Вінницької області.

Будівля закладу функціонує з 1964 р., земельна ділянка, яка належить закладу, має площу 5.74га.

Навчальний заклад працює в І зміну, навчальний тиждень – п’ятиденний.

1.            Навчальний процес

На сучасному етапі головним завданням нашого закладу є підвищення якості освіти через упровадження інновацій, сучасних підходів до оцінювання, зокрема формувальне оцінювання, само-  та взаємооцінювання, дотримання основних принципів НУШ –дитиноцентризму, педагогіки партнерства, інтеграції предметів.

  У зв’язку із запровадженням  карантинних обмежень цей навчальний рік був особливим і в організації і проведенні освітнього процесу. Навчання проходило як очно так і з використанням дистанційних форм. Варто зазначити, що майже два місяці всі навчальні заняття проходили за розкладом в синхронному режимі. Усі діти були охоплені навчанням.

ІІ. Освітнє середовище закладу

Територія навчального закладу огороджена повністю, з метою обмеження доступу стороннього автотранспорту. «Схованок», де учні можуть залишитися без нагляду дорослих немає. Є спортивний майданчик: футбольно, волейбольний, які мають трав’яне покриття. Обладнання утримується в належному стані, загроз для травмування дітей не несе, про що складаються акти обстеження два рази на рік.

Територія озеленена достатньо. Квітники із багаторічними рослинами та трояндами займають значну частину центрального двору. Своєчасно проводиться очищення від сухого листя й трави, косіння трави, обрізання гілок .

Приміщення початкової школи частково  відокремлені від приміщень для учнів старших класів. Облаштування приміщень та кабінетів не створює загрози травмування учнів та працівників. У кабінетах меблі розставлені належним чином,  коридори та сходи не загромаджені.

Режим прибирання закладу забезпечує чистоту та охайність місць спільного користування, коридорів, навчальних приміщень. Режим провітрювання дотримується .

Є 5 внутрішні туалетів. 

Харчоблок. Санітарно-гігієнічний стан їдальні відповідає нормам, діти харчуються на одній  перерві, що дає змогу раціонально використовувати меблі та посуд. Рукомийники забезпечені милом, черговий учитель слідкує за дотриманням гігієнічних вимог учнями перед прийманням їжі..

Працівники дотримуються режиму зберігання продуктів та готових страв, наявне підсобне приміщення. Посудом харчоблок забезпечений. Постійно, по мірі надходження коштів та за допомогою спонсорів оновлюється. Так, цього року придбано комплект посуду : 20 тарілок  для першої страви, 20 тарілок для другої страви, 20 чашок. Аналіз питної води проводився у серпні 2020 року.

Аналіз дотримання санітарно-гігієнічних вимог у приміщеннях закладу показав, що температурний режим в цілому дотримується, рівень освітлення контролюється, вологе прибирання проводиться згідно графіка. Заклад працює у відповідності до діючого санітарного законодавства, законодавства про безпечність та якість харчових продуктів та інших чинних нормативних документів з урахуванням на період карантину діючих вимог протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби. Дезінфікуючими, миючими засобами, засобами захисту для працівників харчоблоку забезпечені у достатній кількості.. Графіки та інструкції обробки наявного інвентаря та обладнання розроблені станом на 01.09.2020 року. Поряд з цим слід відмітити, що на харчоблоці потрібно замінити пічне приготування їжі на електричну плиту.

ІІІ. Навчальні приміщення

Заклад забезпечений оптимальною кількістю приміщень. Функціонують навчальні кабінети, бібліотека, їдальня,комп’ютерний клас, інтерактивний клас. Спортивна зала функціонує у звичайному режимі .

Під час оформлення навчальних кабінетів та коридорів застосовуємо гнучкість дизайну, в класах на стінах розміщуються дитячі творчі роботи, малюнки. Таке використання простору демонструє, що клас належить всім учням. Відповідно до вимог НУШ кожного року оформляємо кабінет для 1 класу за рахунок державної субвенції, коштів спонсорської  допомоги. Під час перерв діти відпочивають у коридорах, під час сприятливої погоди на подвір’ї. Для  педагогів місця для відпочинку облаштовані в учительській.

ІV. Вимоги з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, обізнаність учасників освітнього процесу з правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього процесу в закладі є під щоденним контролем адміністрації, завгоспа.

Заклад забезпечений первинними засобами пожежогасіння: вогнегасників 10 шт., ящиком з піском, ковдрою; пожежний щит укомплектований.

На зборах трудового колективу затверджено Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладу, наявний план роботи закладу на 2020-2021 навчальний рік, де передбачено розділ «Заходи з охорони праці».

Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки  діють відповідно до наказів по закладу. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці від 29.01.1998 року №9.

У наказі по закладу  призначено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму, відповідальних за електрогосподарство в закладі.

Щорічно за планом роботи закладу проводиться навчання працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки. За графіком проводяться заліки працівників, про що оформляються протоколи в окремому журналі.

У закладі наявні всі необхідні журнали для реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці працівників та учнів закладу. Питання щодо охорони праці обговорювалися на нараді при директору .  Розроблені та виконуються в період освітнього процесу заходи з охорони праці.

Протягом 2020-2021 навчального року не було травмовано вчителів та учнів під час навчально-виховного процесу та в побуті. Питання безпеки життєдіяльності дітей під час канікул обговорено на батьківських зборах (онлайн).

У серпні 2020 року проведено заміри контурів заземлення та ізоляції електрообладнання, про що складений відповідний акт.

Щоденно здійснюється контроль за температурним режимом у шкільному приміщенні, за режимом провітрювання, вологим прибиранням, яке проводиться раз на день.

Медичне обслуговування учнів здійснювала медична сестра амбулаторії сімейної медицини Кривонос Наталія Анатоліївна. Медогляд учнів проводився згідно графіка, у приміщенні лікарні. Щомісячно учні 1-11 класів проходять огляд на педикульоз.

На 01.09.2020 року 23 працівників пройшли медогляд і допущені до роботи.

Постійно здійснюється контроль щодо роботи системи забезпечення життєдіяльності будівлі закладу. Оформляються акти  громадсько-адміністративного контролю.

Вся робота з охорони праці спрямована на виконання Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,  поліпшення профілактичної роботи щодо попередження травматизму, покращення виховної роботи з дітьми щодо усвідомлення ними необхідності вироблення звичок дотримання правил поведінки, прийнятих у суспільстві, оволодінні основними прийомами, методами й заходами захисту від травматизму під час освітнього процесу, у побуті та загибелі дітей при виникненні надзвичайних ситуацій різного характеру, недопущення поширення захворюваності на ГРВІ та коронавірусну хворобу серед учнів та працівників.

V. Безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму

Із учнями закладу перед та після канікул проводились цільові інструктажі та фіксувались у журналах реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, закріплені за кожним класним керівником, учителем предметником .

Перед осінніми та зимовими канікулами проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів. На сторінках класного журналу «Бесіди з безпеки життєдіяльності» записувалися відповідні бесіди. Перед весняними та літніми канікулами інструктажі з техніки безпеки проводилися в онлайн режимі та індивідуально з учнями і батьками відповідно до наявних інтернетресурсів.

Кожним учителем предметником проводився інструктаж перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, зміною видів на уроках праці, фізичної культури, які фіксувалися в класних журналах.

Своєчасно проводилися інструктажі з дітьми перед виїздом за межі закладу: поїздки на ЗНО.

Класні керівники щотижня проводили профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого травматизму. Проводилися додаткові позапланові бесіди за фактами нещасних випадків з учнями, в межах області,  які фіксувалися в класних журналах.

VI. Охоплення учнів гарячим харчуванням

У 2020-2021 навчальному році було організоване повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей (замовлення та прийняття безпечних і якісних продуктів харчування та продовольчої сировини в необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку, виконання норм харчування, наявність сертифікатів якості тощо) за рахунок бюджетних та батьківських коштів.

Гарячим харчуванням було охоплено всіх учнів закладу, 19 дітей  початкових класів та 3 учні пільгових категорій були охоплені безкоштовним гарячим харчуванням.

Постійно здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до журналів бракеражу черговими вчителями.

Постійно опрацьовувалась та надавалась інформація щодо кількості дітей, які одержують харчування. Двохтижневе меню розроблено на основі примірного, погоджено Держпродветслужбою та затверджено директором закладу, норми харчування виконувалися.

Відповідальною за організацію харчування призначена завідуюча господарством Гук Зоя Іванівна, контроль здійснює заступник директора з виховної роботи Семененко Л.Г.

VII. Використання мережі Інтернет

 

У закладі освіти створюються умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті.

Використання Інтернет-ресурсів – один із інструментів для навчання та викладання, однак він може створювати серйозні ризики для користувачів, якщо не дбати про безпечний доступ до мережі та не дотримуватись правил користування нею.

VIІI. Антибулінгова політика

Практичним психологом, класними керівниками планувалася робота по запобіганню будь-яким формам дискримінації і булінгу в закладі. Ця робота проводиться систематично та охоплює всіх учасників освітнього процесу:

•             проведено онлайн інформаційно-роз’яснювальну роботу з батьками та учнями за напрямами безпеки дітей в Інтернеті, захисту від впливу шкідливої інформації, запобіганню кіберзагрозам, доведено до відома контакти, куди вони можуть звернутися за допомогою.

•             практичний психолог закладу систематично проводить просвітницьку та профілактичну роботу щодо протидії кіберзлочинам, булінгу та іншим правопорушенням в мережі Інтернет;

IX. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору

У закладі навчався  один учень з особливими освітніми потребами (з хворобою опорно-рухового апарату).

X. Організація освітнього процесу

Випускники 11 класу минулого 2019-2020 навчального року працевлаштовані, про що свідчить результат наведеної нижче таблиці:

Клас Випущено ПТНЗ ВНЗ І - ІІ рівня акредитації ВНЗ ІІІ - ІV рівня акредитації Працюють
11 клас 4 3 - 1 -

 

Отримання базової загальної освіти випускниками 9-х класів:

№ з/п Навчальний рік Усього випускників Продовжують навчання ЗЗСО ПТНЗ ВНЗ І - ІІ рівня акредитації
1 2019/2020 10 - 6 4
2 2020/2021 6 -
 

 

XI. Стан і розвиток мережі закладу

 

У 2020-2021 навчальному році в закладі працювали 14 педагогічних працівники і 9 працівників із числа обслуговуючого персоналу. Навчалось 47  учнів:

•             1-4-х – (20 учнів);

•             5-9-х – (26 учнів);

•             10-11-  (1 учень).

Мова навчання – українська. Середня наповнюваність класів становила 5 учнів, зменшилась порівняно з попередніми роками.

У 2020-2021 навчальному році втпущено зі школи  9 класу – 6 учнів, із 11 класу – 3 учні.

XІІ. Кадрове забезпечення

За якісним складом педагогічних працівників наш заклад має можливість надавати учням якісні освітні послуги.

Із вищою освітою у школі працює 12 вчителів, середню спеціальну освіту має  2 педпрацівники. Всі педагоги є штатними працівниками закладу.

             7 педпрацівників мають вищу кваліфікаційну категорію, з них 4 вчителі – звання: «старший учитель» (7)

             4 вчителів мають І категорію;

             1 вчителі – ІІ категорію;

             5 вчителів мають педагогічний стаж понад 30 років;

             9 більше 10 років;

Педагогічні працівники працюють за фахом, за винятком вчителів хімії, мистецтва.

Система організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників       

 Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Типового положення про атестацію педагогічних працівників», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550  у 2020-2021 навчальному році здійснювалась курсова перепідготовка при комунальному вищому навчальному закладі Вінницькій академії безперервної освіти  у дистанційній формі.  Курсова перепідготовка здійснювалася відповідно  до графіка, який складається  на кожний рік та затверджується педагогічною радою. Згідно з Порядком підвищення кваліфікації педагогічних працівників курсову перепідготовку потрібно проходити щороку. Атестація  педпрацівників здійснювалася відповідно до перспективного плану атестації педагогічних кадрів з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу

Результати атестації педагогічних працівників

У 2020-2021 н.р. проходив чергову атестацію  1 педпрацівник –Бабенко Наталія Володимирівна. На належному рівні був проведено вивчення системи роботи вчителя, що атестувався, та їх творчі звіти.

За результатами атестації рішенням комісії І рівня присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»

XIII. Методична робота. Педагогічна діяльність педагогічних працівників

Методична робота в закладі була спрямована на ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти, розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти.

На початку навчального року в ЗЗСО було видано наказ про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами, що визначає науково-методичну проблему, над якою працюватиме школа, структуру організації методичної роботи.

Науково-методична робота здійснювалась структурними підрозділами:

             педагогічна рада;

             семінари-тренінги;

             самоосвіта;

             індивідуальна педагогічна діяльність.

Аналіз підсумків методичної роботи показав, що вона була спрямована на створення інформаційних, науково-методичних, організаційно-педагогічних умов для професійно-особистісного зростання педагогів, удосконалення навчально-виховного процесу, якості знань та вмінь учнів, утвердження компетентнісного підходу.

На засіданнях, що проводились за планом, було розглянуто методологічні засади формування ключових компетентностей нової української школи.

Стан методичної роботи проаналізований у відповідному наказі.

Методична робота в закладі проводилась згідно плану, щочетверга проводились оперативні методичні наради, щомісяця – наради з планових питань, а також опрацьовувались документи МОН України та інших органів системи освіти. Більше уваги в порівнянні з попередніми роками було приділено формуванню внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу.

Більшість учителів провели  показові уроки з метою обміну досвідом з колегами, провести частину запланованих уроків завадив карантин. Перебувала під контролем індивідуальна методична робота вчителів школи. Значна увага зверталась на організацію роботи 1-3 класів початкової школи за принципово новими програмами та стандартами НУШ, забезпечення комфортного освітнього середовища.

Основні питання, що розглядалися в ході методичних та оперативних нарад:

Згідно з річним планом роботи протягом року проведено предметні тижні:

Предметні тижні:

Назва тижня Дата  Відповідальний
1 Тиждень української мови та літератури лютий учитель української мови

 

XIV. Навчальна діяльність учнів

 

Упродовж 2020-2021 навчального року робота педколективу була спрямована на упровадження компетентнісного підходу в освітній процес, забезпечення стандартів НУШ для 1-3 класів .

Велика увага у школі приділяється включенню всіх дітей в освітній процес. Станом на 1 вересня 2020 року до 1-го класу були залучені всі діти, яким виповнилося 6 років.

На початок навчального року було 46 учнів, на кінець І семестру – 47. Лише показники високого рівня мали три учні 4-11 класів, високого та середнього – 15 учнів 4-11 класів. У 3 класі НУШ застосовувалось формувальне оцінювання.

У закладі ведеться системний моніторинг стану відвідування занять учнями. Безпосередній контакт з учнями та їх батьками тримають класні керівники, які ведуть щоденний облік відвідування, оперативно з’ясовують причини відсутності дитини на уроках. У закладі ведеться Журнал обліку відвідування, який дає оперативну інформацію щодо стану відвідування у закладі щодня. У разі виявлення проблемних ситуацій вживаються заходи для уникнення пропусків занять. При потребі дитина відвідується вдома, інформуються органи місцевого самоврядування, ювенальної превенції, здійснюються дії, що дають реальний результат.

Проміжний зведений аналіз відвідування здійснюється за участю класних керівників та заступника директора з виховної роботи щомісяця. В основному учні занять без поважних причин не пропускають, своєчасно надають підтверджуючі документи: довідки із медичних закладів чи пояснюючі записки від батьків. З батьками існує порозуміння з цього питання, існує взаємодія.

Разом з тим простежуються негативні тенденції – з певними батьками важко знайти порозуміння щодо належного контролю за відвідуванням дітьми занять, своєчасного надання підтверджуючих документів.

XV. Виховна та позакласна робота

Відповідно до ст.15 Закону України «Про повну загальну середню освіту» «виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу» у закладі освіти і ґрунтується «на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, принципах, визначених Законом України «Про освіту», та спрямовуватися на формування:

•             відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

•             поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якою ознакою;

•             патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, нематеріальної культурної спадщини Українського народу, усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і територіальну цілісність України;

•             усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та порушень академічної доброчесності;

•             громадянської культури та культури демократії;

•             культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;

•             прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

•             почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії;

•             культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників становлення особистості.

Зусилля педагогічного колективу закладу спрямовані на забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку учнів як на уроках, так і в позаурочний час, розвиток партнерських стосунків з батьками для координації виховного впливу.

Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, педагогічний колектив закладу освіти орієнтується на чинну нормативно-правову базу з питань виховної роботи, а саме Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Концепцію виховання дітей та молоді», «Концепцію громадянського виховання», «Національну доктрину розвитку освіти», «Конвенцію про права дитини», «Декларацію прав дитини», та нормативно-правові акти, документи Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Вінницької кої ОДА, відділу освіти Немирівської міської ради.

Для їх системної реалізації, виконання положень Стратегії розвитку закладу був розроблений загальношкільний план виховної роботи та скоординовані з ним плани виховної роботи класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання, спрямовані на формування ключових компетентностей та розвиток особистості дитини, створення умов для реалізації  та росту її здібностей, талантів.

Виховна робота педагогічного колективу була підпорядкована проблемній темі школи: «Патріотичне виховання свідомого громадянина своєї країни».

2020-2021 навчальний рік вкотре довів важливість бути готовим сприймати виклики сьогодення, бути гнучким, пристосовуватись до нових умов праці та навчання. Змішана форма навчання, яку був змушений реалізувати заклад, карантинні обмеження, спричинені пандемією COVID-19, вимагали від педагогів дещо інших форм комунікування із дітьми, пошуку нових форм виховної роботи. Підвищилася роль класного керівника як координатора навчальної та виховної роботи класу. Замість широкомасштабних загальношкільних заходів перевагу надано заходам у межах одного класу, актуальним були – онлайн-формат чи асинхронне інформування через сайт закладу чи спільноти в соцмережах.

Педагогічний колектив працює над створенням атмосфери співпраці, прагне активно залучати дітей до планування власного шкільного дозвілля.

При організації позакласної роботи педагоги намагалися охопити усі напрямки виховної роботи, спрямовані на формування важливих компетентностей, зберегти традиції закладу й знайти цікаві для дітей активні форми проведення заходів.

Педагоги закладу шукають нові форми позакласної роботи, які були б цікавими для дітей, максимально залучали б їх до участі у заходах, мали глибокий виховний вплив. Так міцно увійшли до шкільного життя пізнавальні квести, флеш-моби, ділові ігри, тощо.

Разом із значними досягненнями слід відзначити ряд недоліків:

- недостатній рівень активності, ініціативи і відповідальності членів учнівського самоврядування;

- певний формалізм у роботі органів дитячої організації;

- недостатній рівень педагогічного керівництва активом класних колективів;

- незацікавленість значної частини дитячого колективу.

В освітньому закладі створені умови для реалізації і розвитку здібностей дітей і підлітків. Педагоги залучають школярів до участі у конкурсах різних напрямків. Проте, у зв’язку із карантинними обмеженнями та адміністративною реформою, відбулася зміна засновника закладу.

У рамках екологічного виховання протягом навчального року відбулись місячники з благоустрою, трудові екологічні десанти з благоустрою прилеглої до школи території, оформлення квітників.

Формування культури здоров’я школярів є одним з пріоритетних напрямків діяльності педколективу та учителя фізичної культури Тодосієнка Андрія Олександровича. Діти залучені до участі в гуртках спортивного спрямування, із задоволенням беруть участь у шкільних спортивних змаганнях, що проходять в рамках Олімпійського тижня, загальношкільному Дні здоров’я, змаганнях «Козацький гарт», присвячених Дню козацтва, «Нумо, хлопці!» з нагоди Дня Збройних сил України.

Всі проведені заходи та матеріали до них висвітлюються на офіційному веб-сайті школи та в спільноті соціальної мережі «Фейсбук».

Батьки учнів – повноправні учасники освітнього процесу. Без тісної співпраці, досягнення взаєморозуміння неможливий системний виховний вплив на дітей та підлітків. Класні керівники тісно спілкуються з батьками своїх учнів, інформують їх про шкільне життя їх дітей, вирішують проблеми. У цьому навчальному році не було можливості провести традиційні очні загальношкільні збори, спілкування відбувалося дистанційно, інформація обговорювалася в онлайн-режимі, при послабленні карантинних обмежень відбувалися покласні батьківські збори.

Батьківський комітет представляє інтереси батьків, є активним учасником освітнього процесу, зокрема в організації системи харчування, інших важливих моментів організації діяльності закладу. Протягом 2020-2021 навчального року проводилися засідання батьківського комітету, де розглянуто наступні питання:

1.            Звіт про роботу батьківських комітетів;

2.            Зміцнення матеріально-технічної бази школи;

3.            Аналіз роботи за минулий рік, формування позитивних тенденцій розвитку;

4.            Забезпечення співпраці школи, сім’ї та громадськості;

5.            Про організацію харчування учнів. Харчування учнів 1-11 класів пільгової категорії;

6.            Профілактика дитячого травматизму, бездоглядності та безпритульності учнів закладу;

7.            Попередження правопорушень серед школярів;

8.            Про покращення матеріальної бази закладу.

Окрім того батьківський комітет оперативно реагував на заяви від батьків, учителів, вирішував проблемні питання.

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в школі в 2020-2021 навчальному році працював увесь педагогічний колектив.

Класні керівники найтісніше взаємодіють з дітьми та батьками під час освітнього процесу, проводять системну копітку роботу з вивчення особливостей дитини, її здібностей і нахилів, умов проживання, рівня педагогічної культури родини, здійснюють моніторинг відвідування навчальних занять, проводять педагогічні консультації з батьками учнів, координують роботу колективу із створення оптимальних умов для реалізації здібностей і потреб дитини.

Для підтримання безпечного і комфортного відпочинку учнів на перервах, організовано чергування по школі вчителів та класних колективів. Слід зазначити, що всі класи відповідально ставилися до виконання обов’язків чергування протягом навчального року.

XVІ. Правовиховна робота

Формування правової культури юних громадян України, поваги до закону, нетерпимості до порушень прав і свобод, насилля в будь-якій формі – одне із важливих завдань системи виховної роботи закладу. Це планомірний комплексний копіткий процес, який невпинно реалізовується на уроках, перервах, позакласній роботі, побудові міжособистісних стосунків в дитячому колективі, на рівні учитель–учень., батьки–дитина. Ключовим напрямком діяльності у цій галузі була робота над забезпеченням виконання нормативно-правових актів щодо недопущення проявів насильства як у сім’ї, так і дитячому колективі.

Правове виховання здійснюється як на уроках, так і під час виховних заходів. У закладі здійснюється систематична інформаційна робота із запобігання злочинності серед дітей .

Створення психологічно комфортних умов для навчання та розвитку здібностей здобувачів освіти – пріоритетне завдання, над виконанням якого успішно працюють педагоги та працівники закладу. За результатами анкетування 91% учнів почуває себе безпечно, комфортно, перебуваючи у закладі. Діти відзначили, що володіють інформацією про булінг, інші форми насильства, ці знання переважна більшість отримала саме в школі. Ключовим напрямком діяльності 2020-2021 н.р. у цій галузі була робота над забезпеченням виконання нормативно-правових актів щодо недопущення проявів насильства як у сім’ї, так і дитячому колективі. Документи були детально опрацьовані членами педагогічного колективу, проведена роз’яснювальна робота з батьками на батьківських зборах, серед дітей на класних годинах. У закладі на видному місці розміщені телефони довіри, за якими можуть знайти допомогу діти, що постраждали від проявів насильства. 

В умовах реформування системи юстиції Україні, надзвичайно важливою є співпраця закладу освіти із відділом молоді, сім’ї та спорту громади, органами ювенальної превенції. У 2020-2021 н.р. така співпраця налагодилась особливо тісно, була викликана необхідністю спільних зусиль у забезпеченні належного рівня відвідування освітнього закладу учнями, профілактики правопорушень і злочинності, дотримання прав дітей.

Адміністрація та педагогічний колектив продовжує тісно співпрацювати з органами самоврядування та ювенальної превенції, координувати виховний вплив на дітей, схильних до правопорушень, тримати їх у полі посиленої уваги.

XVІІ. Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які здобувають освіту в закладі, проводиться згідно з чинним законодавством. На початок навчального року було сформовано банк даних дітей пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

діти із багатодітних сімей – 6;

•             діти із малозабезпечених сімей – 1;

•             Діти учасників АТО – 2

•             Діти, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС – 0;

•             Діти – внутрішньопереміщені особи – 0.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації закладу. За бюджетні кошти діти учасників АТО, учні 1-4 класів та діти з малозабезпечених сімей отримували безкоштовне гаряче харчування в шкільній їдальні.

Шкільним автобусом здійснюється підвіз 18 учнів.

XVIII. Профорієнтаційна робота

Профорієнтаційна робота розпочиниється з початкової школи і проводиться системно і планомірно. Уже першокласники знайомляться в ігровій формі із світом професій, підготовка до дорослого життя проводиться в подальшому як на уроках через навчальний матеріал, так і в позакласній роботі. У випускних класах профорієнтаційна робота побудована на тісному зв’язку закладу з вищими навчальними та прпофесійними навчальними закладами.

XIX  Господарська діяльність

Кожен  рік  виконуються  капітальні  та  косметичні  ремонти,  є  висновки державної  санітарно –епідеміологічної  служби  про  відповідність  приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори ізоляції електромережі. Адміністрацією  школи  приділяється  достатньо  уваги  естетичному  вигляду  закладу освіти.  Коридори,  фойє  школи  поступово  поповнюються новими сучасними стендами. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. Силами  адміністрації,  педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини та учнів приміщення та територія  школи  підтримується  на  належному  санітарно-гігієнічному  рівні, відрізняється  чистотою  та  охайністю.  Проводиться  скошування  трави, винесення і періодичне вивезення сміття з території школи.

Упродовж 2020-2021 навчального року у закладі відсутня заборгованість по виплаті заробітної плати. Здійснена своєчасна виплата відпускних, матеріальна допомога на оздоровлення. Технічний персонал отримує доплату за шкідливі умови праці.

Для успішного початку нового 2021-2022 навчального року необхідно забезпечити:

•             обладнання 1 класу за новими стандартами;

•             придбання елнетричної плити на харчоблок.

Шкільним автобусом здійснюється підвіз 18 учнів.

XX Головні завдання закладу освіти на наступний навчальний рік:

-подальша реалізація Державних стандартів загальної освіти;

-створення  умов  для  поліпшення  якості  освітніх  послуг,  особистісної реалізації  змісту  освіти,  індивідуалізації  навчання,  забезпечення  практичної спрямованості  освіти  шляхом  залучення  найкращого  педагогічного  досвіду, розвитку й оптимального використання матеріально-технічної бази школи;

-забезпечення умов якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;

-забезпечення  стовідсоткового  оволодіння  інформаційно-комунікаційними технологіями  всіма  педагогами  відповідно  до  нового  Державного  стандарту базової та повної загальної середньої освіти;

-формування освітнього простору та позитивного іміджу закладу;

-створення „ситуації успіху” для кожного учня;

-створення  здоров’язбережувального  середовища  шляхом  упровадження здоров’язбережувальних технологій навчання й виховання, дотримання санітарно-гігієнічного  режиму,  упровадження  ефективних  методів    впливу  з  метою формування  в  учнів  та  їхніх  батьків  цінності  здоров’я,  створення  умов  для запобігання шкідливим звичкам, дитячій бездоглядності, підлітковій злочинності;

-виявлення обдарованих учнів,  створення  умов  для  розвитку здібностей школярів, залучення їх до світових освітніх стандартів;

-формування  конкурентоспроможного  випускника  закладу освіти  в  умовах глобалізації освітнього простору;

-формування у кожного  учня  потреби  до  саморозвитку  та самовдосконалення;

-виховання почуття глибокого патріотизму, взаємоповаги,  добра  та справедливості;

-зміцнення матеріально-технічної бази школи.

Завершуючи свій виступ, хочу запевнити вас, що я завжди намагаюся реагувати на всі звернення, зміцнювати ту атмосферу довіри, партнерства, яка вже склалася в колективі вчителів, батьків та учнів.

      Наше завдання – продовжити незворотні позитивні тенденції розвитку закладу освіти. Переконана, що спільними зусиллями наша школа буде набувати нових барв. Інакше не можна – наше надійне майбутнє народжується в якості сьогоднішньої роботи. Висловлюю всім вдячність за творчу і сумлінну співпрацю. Сподіваюся, що набутий вами досвід вирішення освітніх проблем забезпечить успішну практичну реалізацію завдань і викликів, які стоять перед нашою школою. Бажаю усім вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя. Адміністрація нашого закладу зробить все можливе, щоб наш навчальний заклад був для дітей – школою радості, для батьків – спокою і надії, а для вчителів – місцем творчості.

 

 

 

ДОДАНО 09.07.2020 року

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» від 23.03.2005 р. № 178, на виконання Національної доктрини розвитку освіти (п. 3), наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів»,  керівник має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету та ради школи, громадськості. Таке звітування має на меті подальше утвердження відкритої і демократичної державно - громадської системи управління освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в школі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

В своєму звіті я намагатимуся охопити основні напрямки своєї діяльності, звернути увагу на створення в школі належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти, тому що уже два роки як ми почали працювати в новій українській школі, головна мета якої – створити таку школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. Тому наше з вами завдання – створити таку нову школу, до якої приємно ходити учням. У ній -  прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами.

Дух  школи, її кращі  традиції  і здобутки  визначають    педагогічні    колективи  і  їх  виховання. Провідною    фігурою  у  реалізації  завдань, безперечно   виступає  вчитель, який   зобов’язаний  втілювати   в  життя  всі  ідеї, забезпечувати  єдність  виховання  і  навчання  - основного  принципу  школи.

 Відразу  ж  хочу   відзначити, що  робота  директора   і  колективу   нероздільні   і   в  чомусь   директор     направляє  колектив, а  ще  частіше   саме  колектив    змушує   директора   робити    ті, чи  інші  дії.  Тому,  доповідаючи  про  свою   роботу, я весь  час   буду    опиратись    на  роботу  колективу, а  які  питання  будуть    невисвітлені  -  прошу     мене  відкоригувати  у  своїх  виступах. 

Педагогічний колектив школи в поточному навчальному році проводив послідовну і цілеспрямовану роботу по виконанню завдань, визначених основними законодавчими та нормативними документами освітньої галузі, зокрема пов’язаними з реформою освіти: Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», концептуальними засадами Нової української школи, новим Державним стандартом початкової освіти, власною Концепцією та Програмою розвитку навчального закладу, перспективним та річним планом роботи школи, забезпечував оновлення змісту, форм і методів навчання, вдосконалення освітнього  процесу та його результативність.

Працівники школи - це команда, яка  злагоджено працює для досягнення успіху.

Керівник педагогічної команди школи - директор - забезпечує кооперацію зусиль учителів та батьків і відповідає за результати колективної роботи всієї команди. Головним завданням директора є захист прав і інтересів дітей. Головною метою роботи педагогічної родини є досягнення такого рівня розвитку і навченості дитини, який відповідатиме її індивідуальним можливостям.

Основна мета моєї діяльності, як керівника, у 2019/2020 навчальному році:

·                   Створення умов для навчання учнів школи, забезпечення реалізації прав громадян на здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти в умовах школи І-ІІІ ступенів;

·                   Вдосконалення педагогічної системи школи відповідно до запитів батьків та учнів;

·                   Забезпечення функціонування та розвитку школи , підвищення якості освіти та ефективності виховання і розвитку учнів.

Враховуючи вимоги сьогодення, педагогічна діяльність школи спрямована на всебічний розвиток дитини, формування ключових та предметних компетентностей учнів,  утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей і здібностей учнів.

         В 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив школи продовжив роботу над науково-методичною проблемою: «Удосконалення форм і методів навчально-виховного процесу та їх вплив на якість знань і розвиток духовності учнів в умовах впровадження Концепції Нової Української Школи».

На сьогодні  визначені  пріоритетні напрями і завдання  відповідно до вимог сучасності :

1. Створення  оптимальних умов для всебічного розвитку особистості учня, його талантів, творчих та фізичних здібностей.

2. Підвищення освітнього рівня учнів, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей.

3. Забезпечення  активного  втілення в освітній  процес новітніх освітніх технологій навчання, передового педагогічного досвіду, інформаційно-цифрових технологій.

4. Забезпечення  умов для повноцінного фізичного, духовного здоров’я дітей, розвитку особистості дитини відповідно до національних та загальнолюдських цінностей.

5. Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.

6. Удосконалення системи національного виховання та учнівського самоврядування як необхідної форми громадянського виховання.

 

Управління закладом освіти

        

У 2019-2020 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики у галузі  освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання та виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження новітніх освітніх технологій навчання, всебічний розвиток учнів.

         Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У  навчальному  закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.Школа підключена до мережі Інтернет, тому є можливість користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України,  відділу освіти Немиріввської РДА, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно  й  мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. Створено сайт  Рубанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, опрацьований досить гарно, усі новинки, нформації, плани, правила поведінки у школі, уся інформація необхідна для учнів, вчителів висвітлюється на сайті.

        Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами  підсумкових контрольних робіт  адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

  Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи,  Дуже хочеться створити такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом.    

  У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, звісно  відповідно  їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників, як по навчально-виховній роботі так і по господарській.

            Протягом року проводилося вивчення стану викладання інформатики.

          Матеріали за результатами перевірки були узагальнені наказом по школі.

Укомплектованість  закладу   педагогічними  кадрами  протягом  навчального  року  слід  відмітити, як  позитивну.  Всі   педагогічні   працівники  мають  відповідну   педагогічну  освіту. 

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу як: Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет.

 

Аналіз структури і мережі школи за 2019/2020 навчальний рік. Збереження контингенту.

 

Інтеграція України до світового та європейського освітнього простору передбачає необхідність перегляду деяких підходів до навчання та виховання учнівської молоді, аналізу чинників, що гальмують підвищення якості навчання, права на рівний доступ до загальної середньої освіти, формування життєспроможності особистості. Пріоритетними стають особистісно орієнтований, компетентнісний підходи, які покликані підготувати особистість, спроможну бути активною, здатною осмислено зберігати, самостійно відтворювати власну життєдіяльність, досягти життєвого успіху.              

         На початок 2019/2020 навчального року у школі навчалося 65 учнів, на кінець – 62 учні. Аналізуючи перехід учнів до інших закладів освіти, необхідно відзначити, що основною причиною переходу є зміна місця проживання сім’ї.

 

Мережа класів у школі.

 

          Загальне зниження кількості учнів впливає на мережу навчального закладу,  що призводить до зменшення середньої наповнюваності класів, до зменшення  педагогічного навантаження вчителів.

         Середня наповнюваність класів – 5,6 учнів. Школа І ступеня – 4 класи (1 на індивідуальній формі навчання), школа ІІ ступеня – 5 класів (5 і 6 на індивідуальній формі навчання), школа ІІІ ступеня- 2 класи (10 і 11 на індивідуальній формі навчання).

У 2020/2021  навчальному році планується функціонування 6 повних класів, 4 на індивідуальній формі навчання. У них очікується 53 учні.

Усі класи – з українською мовою навчання. Поглиблене вивчення – відсутнє.

 

Результати подальшого працевлаштування випускників школи

 

У школі створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної базової та повної загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, збагачення здібностей кожного учня.

Виходячи з вищезазначеного, завдання педколективу щодо охоплення учнів навчанням наступні:

-                     Продовжити профілактичну та роз’яснювальну роботу з батьками щодо відвідування учнями навчальних занять,

-                     Продовжити роботу зі службою сім’ї та молоді, з комісією у справах неповнолітніх, залучати їх до проведення роз’яснювальної, профілактичної роботи правознавців.

-                     Адміністрації, класним керівникам, учителям, батьківському комітету класів систематично контролювати відвідування учнями навчальних занять, продовжити практику розгляду даного питання на засіданні педрад, шкільній лінійці та вести індивідуальну роботу з батьками учнів, які часто пропускають навчальні заняття.

 

Кадрова політика

 

Відповідно до ст.45 Закону України «Про загальну середню освіту» кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності зі штатним розписом та навчальним планом.

Кадрова політика спрямована на створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня.

У 2019/2020 навчальному році освітній процес у школі забезпечували 16 педагогів. З них: 7 учителів мають вищу кваліфікаційну категорію, 7- педагогічне звання «старший вчитель», 5 вчителів мають першу кваліфікаційну категорію. 0 – спеціалісти другої кваліфікаційної категорії, 3 «спеціаліст»,1 учитель  сумісник.

 

 

Кількісно-якісний склад педагогічних працівників

 

Навчальний рік

Кількість педагогічних

працівників

Вища

I

II

Спеціаліст

Старший учитель

Учитель-методист

2019/2020

15

7

5

0

3

7

0

 

Забезпеченість  школи педагогічними кадрами відбувається за рахунок штатних працівників.

         Основними мотивами розстановки педагогічних кадрів є

ü наступність в роботі вчителя;

ü його педагогічний досвід і кваліфікація

Освітній та кваліфікаційний рівні педагогічних працівників, практичний досвід педагогічної роботи колективу обумовлюють високий рівень працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики  в галузі освіти й упровадження  інноваційних ідей розвитку закладу освіти.

87 % педагогів мають вищу освіту. 100% педагогів володіють державною мовою та інформаційно-цифровими  технологіями.

  Розподіл навчального навантаження між учителями проведено відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом школи.

Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики. Кадрова політика спрямована на створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня.

 

Атестація педпрацівників

 

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педкадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному та матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику навчання та виховання учнів.

Атестація вчителя розглядається адміністрацією навчального закладу як вагомий елемент внутрішкільного контролю і крок до якісної освіти та здійснюється відповідно до нормативних документів. Атестація педагогічних працівників Рубанської  загальноосвітньої школи                     І-ІІІ ступенів у 2019/2020 навчальному році здійснювалася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за            № 1255/18550 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 р. за № 1417/23949

За перспективним графіком проходження атестації у 2019/2020  навчальному році атестувався 1 учитель, відповідно до  Типового положення про атестацію педагогічних працівників було скориговано графік курсової перепідготовки.

Усі педпрацівники, що атестувалися,  ознайомлені з нормативними документами щодо атестації, питаннями професійної діяльності, які будуть вивчатися членами атестаційної комісії. У закладі освіти було поновлено стенд з питань атестації.

Планування й організація роботи з атестації базувалися на основних принципах, головними з яких є особистісно орієнтований підхід до вчителя, який атестується, гуманність і демократичність взаємин шкільної адміністрації й педагогів, що забезпечує відкритість і колегіальність при проведенні атестації.

В період атестації вчитель на високому науково-методичному рівні проводив відкриті уроки та виховні заходи. Результати атестації такі:

·                   атестовано на відповідність займаній  посаді, відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєнно педагогічне звання  «Старший вчитель»

- Собчуку Ігорю Андрійовичу - вчителю трудового навчання Рубанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Немирівської районної ради

Результати атестації продемонстрували обізнаність вчителів в питаннях  чинного законодавства в галузі освіти, навчально-методичного забезпечення предмету, який викладається, ведення шкільної документації, психолого-педагогічної та методичної літератури, нових освітніх технологіях та методиках  щодо організації освітнього процесу. Атестаційна комісія підготувала узагальнений висновок про педагогічну та методичну діяльність кожного вчителя, що атестувався, склала протоколи оцінювання системи і досвіду роботи. Підсумки атестації педагогічних працівників школи у 2019/2020 навчальному році відображено у наказі «Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2020 році».

В закладі створені умови для організації методичної роботи, впровадження інноваційних технологій, консультаційна допомога вчителям.

Виходячи з вимог сьогодення, педагогічний колектив   ефективно працює над впровадженням інноваційних технологій  навчання та виховання, а саме: технології особистісно зорієнтованого навчання, компетентнісного навчання, рівневої диференціації, розвитку критичного мислення, інформаційно-цифрових  технологій навчання, ігрових технологій, проектних технологій.

Колективом школи опрацьовано велику кількість науково-методичної літератури з метою ознайомлення з сучасними підходами до роботи в Новій українській школі. Постійно проводиться консультаційна робота в межах шкільних методичних об’єднань.

 

Підвищення кваліфікації

 

Протягом кількох останніх років, працюючи відповідно до Закону «Про освіту», наша школа наполегливо прагне досягти гуманістичного характеру освіти, підпорядкування його цілей, змісту організації вільного розвитку особистості учня. Сьогодні педагоги вчаться бачити в дитині неповторну індивідуальність, формування якої в кожному окремому випадку є особливим завданням. Освіта набуває особистісно орієнтованого компетентнісного характеру. ЇЇ завдання – виховати творчу людину, яка надалі сама продовжить процес виховання шляхом самовиховання та самовдосконалення.

Важливо, щоб школа не примушувала учнів пристосовуватися до своїх планів і новацій, бажань і можливостей учителів, а, навпаки. Форми і способи організації освітньої діяльності відповідали рівню розвитку підготовки учнів, їхнім здібностям, інтересам. Саме над цим і працює наш педколектив, члени якого постійно підвищують свій професійний рівень на курсах кваліфікації.

Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи.

За звітний період забезпечено виконання плану курсової підготовки на 100% від запланованої кількості.

  У період вересень – червень  2020 року підвищили кваліфікацію  на базі  КВНЗ «ВАНО» 6 педагогічних працівників.

       Ефективність проходження курсової підготовки полягала у забезпеченні взаємодії всіх систем безперервного підвищення кваліфікації, розкриття  вчителям  шляхів використання теоретичних знань у їхній практичній діяльності, а також інтенсифікації самостійної роботи над підвищенням професійної кваліфікації.

На період пандемії корона вірусу в цьому навчальному році 5 педагогів школи пройшли курси в дистанційній формі

Задача роботи з педагогічними кадрами полягала у забезпеченні безперервної освіти педагогічних працівників, підвищенні їх професіоналізму, освітнього загальнокультурного рівнів, удосконаленні науково-методичного, інформаційного забезпечення педагогічної діяльності. 

Методична робота

 

Організація методичної роботи та її результативність в освітньому закладі відповідає законодавству, інструктивно-нормативним документам про роботу загальноосвітніх навчальних закладів.

Її зміст спрямований на підвищення рівня теоретичної підготовки кожного вчителя, активізацію творчого потенціалу педагогічного колективу, засвоєння й упровадження в шкільну практику прогресивних технологій навчання та виховання, перспективного педагогічного досвіду, підвищення результативності педагогічної праці шляхом проведення наступних заходів:

·                   Засідання педагогічних рад

·                   Проведення науково-практичних семінарів

·                   Організація та проведення предметних тижнів

·                   Проходження курсів підвищення кваліфікації педагогів

·                   Участь у конкурсах фахової майстерності

·                   Організація самоосвітньої діяльності, атестація педагогів

·                   Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду

·                   Залучення вчителів до участі у проектах професійного розвитку

Структура методичної роботи школи складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів:

o        педагогічна рада визначає основні напрямки та завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних питань діяльності школи;

o        шкільні методичні об’єднання спрямовують і координують діяльність педагогів конкретного циклу предметів, аналізують результативність роботи в межах своєї компетенції, визначають проблемні кола в професійній діяльності та шляхи їхнього розв’язання ;

У школі працює чотири методичних об’єднання. На належному рівні планується та проводиться робота методичного об’єднання вчителів початкових класів (керівник Шеванюк Н.І.), вчителів суспільно-гуманітарного циклу (Бабенко Н.В.), вчителів природничо-математичних наук (Чега О.М.), класних керівників (Костюк Т.І.), колективи яких пов’язують свою роботу із загальною шкільною проблемою, вивчають і впроваджують сучасні технології навчання, проводять на високому та достатньому рівнях предметні тижні, відкриті уроки, позакласні заходи.

На запланованих засіданнях методичних об’єднань були обговорені такі організаційні питання:

                    Зміни в навчальних програмах;

                    Впровадження нового Державного стандарту початкової школи;

                    Концепцію «Нова українська школа»;

                    Закон України «Про освіту»;

                    Положення про сертифікацію педагогічних працівників,

                    Типових освітніх програм для  1-2,  3-4 класів.

                    Підготовка та проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, завдань державної підсумкової атестації.

Працюючи у методичних об’єднаннях, педагоги школи дійшли думки, що  вчитель сьогодні повинен бути організатором, який спрямовує учнів  на розв’язання навчальних завдань. Якби активно не прагнув учитель викладати свій предмет, якщо при цьому він не забезпечить активну діяльність учнів, її мотивацію й організацію, процес навчання фактично не функціонуватиме в зв’язку з відсутністю дидактичної взаємодії між учителем та  учнем. Чим різноманітнішою є навчальна діяльність, тим більшою розвивальною функцією наповнюється учіння. Тільки за таких умов можна досягти компетентності учнів як інтегрованого результату учіння. Над чим наш педагогічний колектив працює останні роки.

Працюючи над проблемною темою школи й задачами методичних об’єднань, учителями було визначено етапи роботи над проблемною темою, з’ясовано основні цілі та завдання, сплановано роботу над темою.

       Недоліками в роботі методичних об’єднань є відсутність систематичної індивідуальної роботи з учнями низького рівня навченості й недостатня робота зі здібними учнями, не завжди враховуються психологічні особливості дітей. Проблемою залишається те, що не всі вчителі залучають дітей до участі в олімпіадах.  Це вказує на недостатню роботу вчителів щодо формування ключових та предметних компетенцій, а як наслідок - невміння   учнів соціалізуватися в сучасному середовищі. Тому варто надалі приділити увагу комплексному процесу засвоєння індивідом певної системи знань, норм і цінностей, які дозволять йому бути повноправним членом  суспільства.

Виходячи з цього, вирішено визначено загальні напрями в організації методичної роботи: підвищення педагогічної майстерності вчителів через оптимальну структуру науково-методичної роботи, удосконалення професійної компетентності кожного вчителя, розвитку їх творчої ініціативи; упровадження в навчально-виховний процес досягнень перспективного педагогічного досвіду, інноваційних проектів, новітніх технологій та забезпечення їх практичної реалізації; забезпечення реалізації принципів гуманізації, демократизації та спрямованість процесу навчання на розвиток особистості учня. Встановлення пріоритету уроку як засобу соціалізації учнів; активізація видавничої діяльності вчителів та участь в інноваційній та дослідно-експериментальній роботі; підвищення ІКТ-компетентності педагогів із метою ефективної інформатизації освітнього процесу; впровадження дистанційного навчання та використання на уроках новітніх  технологій, удосконалення контрольно-оцінювальної діяльності в процесі навчання з урахуванням сучасних досягнень педагогіки; здійснення психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу.

Відповідно до плану роботи школи були проведені предметні тижні.

На належному науково-методичному рівні було проведено ряд заходів в рамках педагогічних тижнів вчителями.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання, вищу та першу кваліфікаційні категорії.

     У 2019/2020 навчальному році  навчально – виховний процес було спрямовано на інтелектуальний, соціологічний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

Шкільна документація з методичної роботи ведеться своєчасно, українською мовою, відповідно до нормативних вимог. Вчителі мають змогу користуватися цією документацією.

Методична робота здійснювалася  за такими напрямками: організаційно-педагогічний, інструктивно-методичний, пошуково-дослідницький, впровадження в практику елементів перспективного педагогічного досвіду.

Адміністрація школи постійно здійснює керівництво методичною роботою і контроль за її проведенням. Ці питання висвітлено у наказах.

У 2019/2020 навчальному році серйозна увага була звернена на стан викладання та якість навчальних досягнень з  інформатики. Матеріали перевірок узагальнені в довідках та наказах директора, обговорені на нарадах при директорові та методичних об‘єднаннях.

Разом з тим вимагає принципового рішення питання про відповідальність і сумлінне ставлення більшості класних керівників до своїх обов‘язків, про більш глибоке вивчення особистості школяра. Деякі класні керівники не здійснюють диференційований підхід до слабко встигаючих і найбільш підготовлених учнів, недостатньо проводиться цілеспрямована робота з ліквідації прогалин у знаннях, не відпрацьовуються належним чином домашні завдання.

 Окремі вчителі епізодично працювали над підвищенням свого науково – методичного рівня та методичної майстерності. Звідси -  слабка практична спрямованість навчання, одноманітність прийомів і методів, навчання, переважаюча форма роботи  на уроці – фронтальна.

 Значна увага відводилась питанню виховання учнівської молоді. З цією метою організовувалися різноманітні конкурси, впроваджувалася профілактична програма «За здоровий спосіб життя»

Велика увага приділялась роботі з батьками. Це батьківські збори, анкетування, свята.

Продовжує свою роботу в глобальній мережі Інтернет сайт школи, де  учителі, учні, батьки та гості сайту мають можливість систематично знайомитися із подіями, які відбуваюся у школі, різноманітними інформаційними матеріалами.

Наприкінці навчального року адміністрацією школи були прове­дені співбесіди з кожним вчителем про результати роботи у навчаль­ному році та планування роботи на наступний навчальний рік.

 Недоліками в організації методичної роботи є відсутність у мето­дичному кабінеті школи технічних засобів навчання, аудіо-, відеоте­ки кращих освітянських доробок школи, району, міста.

Слід  відзначити, що в організації методичної роботи є суттєві недоліки:

-                       не всі вчителі перебудували свою роботу відповідно до вимог реформування школи, вимогам до підготовки та проведення тематичного оцінювання;

-                       не було певної системи взаємовідвідування уроків; 

-                       не всі кабінети відповідають сучасним вимогам здійснення навчально – виховного процесу.

 

 

Реалізація комплексної програми „Обдаровані діти”

 

Від природи     діти допитливі   й сповнені    бажання вчитися.  У    кожної дитини    є здібності й таланти, але для того, щоб  вони  могли    розвинутись  необхідне    розумне  керівництво   з  боку  школи, родини    й  позашкільних  заходів. Усе   це   ланки   однієї системи,  що  здатні  розвивати    в  дітей  рухливість   і  гнучкість   мислення, учити  дітей   розмірковувати, творчо  підходити  до  розв’язання   проблем; не  зубрити, а  мислити, самостійно  робити  висновки  і в  результаті    отримувати   задоволення   від  навчання.     

  Обдарована дитина -   це дитина, яка вміє  розв’язати  всі  свої  проблеми    самотужки, знає  для  чого  живе, може  знайти  вихід  із  будь – якої  ситуації, творчо   мислить, фантазує, спрямовує   всю  свою  енергію   на  розвиток  творчих  ідей.

  Головне завдання  для  вчителя  - створити  умови  для  розвитку  творчого  потенціалу   обдарованих  учнів. 

Виявляємо    обдарованих    учнів  (проводиться  діагностика класними керівниками та соціологічні  опитування, в  яких  учні  визначають  свої  вподобання   й  бажання   відвідувати  гуртки, факультативні  заняття, які  діють  у  школі);

 створюємо  умови  для  розкриття   потенціальних  можливостей  на  уроках (творчі завдання, задачі, досліди, заліки);

-    навчання  в  межах  гуртків;

-     індивідуальна   підготовка.

Постійно   працюючи   з  обдарованими  дітьми,  намагаємось  пам’ятати  слова  В. Сухомлинського:  «У  дитині  ми  повинні   бачити     завтрашню  дорослу  людину, - ось  в  цьому, мені   здається, і   полягає  життєва  мудрість  батька, матері, педагога, іншими  словами - потрібно  вміти  любити  дітей».

В процесі роботи над даним питанням:

 - покращено роботу    шкільної  мережі  гуртків

 - спрямовано   викладання    навчальних  предметів  на  виховання    розвинутої   компетентної    особистості    шляхом    впровадження   новітніх  інтерактивних  технологій

 -  залучено   обдарованих, здібних  дітей    до  активної  участі   в  предметних  тижнях, конкурсах, олімпіадах.

Однією   з  найгостріших  проблем   є  залучення    якомога  більшої  кількості  учнів   до    заходів   спрямованих    на     формування  й  розвиток  їхніх  здібностей. Є    частина  учнів, які  не  мають  змоги  проявити   себе,  або  не  хочуть  цього  робити. 

Розвиток високотехнологічного інформаційного суспільства стимулює розвиток різноманітних форм позакласної та навчальної роботи з учнівською молоддю. З метою реалізації Державної програми роботи з обдарованою молоддю адміністрацією та педагогічним колективом школи у 2019/2020 навчальному році були здійснені такі заходи:

                    проведений шкільний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів;

                    організована робота з підготовки та участі учнів школи в районному та  обласному етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів;

                    організовані та проведені шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;

                    організована робота гуртків  за бажанням учнів;

                    забезпечене інформування про всі досягнення учнів школи;

З  метою підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних предметів пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді для участі у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін направлені команди Рубанської загальноосвітньої школи І-ІІІ сиупенів. Маємо 7 призових місць. А саме:

учень 11 класу Зозуля Дмитро –І місце з географії

                                                      І місце з російської мови

                                                      ІІ місце з історії

учень 6 класу Зозуля Владислав – ІІІ місце з математики

                                                          ІІІ місце хімії

учениця 10 класу Трішін Наталія – ІІ місце з географії

учень 11Смітюх Віталій –ІІ місце з трудового навчання.

У ІІ етапі олімпіад наші учні також брали участь.З географії учень 11 класу Зозуля Дмитро зайняв ІІ місце.

          Це свідчить про систематичну роботу педагогічного колективу щодо роботи з обдарованою молоддю. Всі шкільні методичні об’єднання проводили плідну роботу по підготовці учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах.

У 2019-2020 навчальному році учні школи брали участь у творчих змаганях та конкурсах.

           На нараді при директорові заслуховувалося питання про поліпшення роботи з обдарованими дітьми.

Та поряд з позитивним у роботі з обдарованими та здібними дітьми є певні недоліки, які слід врахувати і спланувати їх усунення у 2020/2021 навчальному році:

-     більш  ефективніше та якісніше підготовлювати учнів до районних олімпіад, щоб переможців було більше;

        Заступнику директора з навчально – виховної роботи  Семененко Л.Г. постійно контролювати роботу вчителів школи з обдарованими дітьми, практикувати виступи про досвід роботи найрезультативніших з них, рекомендувати і надалі залучати талановиту молодь школи до участі в різноманітних конкурсах, змаганнях, турнірах, контролювати роботу позакласних гуртків.

Протягом навчального року колектив вчителів продовжував роботу над пріоритетними напрямами: створенням умов для успішної соціалізації учнів школи; створенням умов для самореалізації учнів і розвитку їхніх ключових компетенцій, упровадженням в освітній простір школи сучасних методик і форм роботи як умови успішного освоєння державних освітніх стандартів.

Вся робота школи була спрямована на впровадження та реалізацію Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», Національну доктрину розвитку освіти в Україні. Наприкінці ІІ семестру проаналізовано досягнення при засвоєнні програмового матеріалу з предметів інваріантної складової.

 

                                                                                                                                                                 

 

Статистичний звіт успішності учнів  Рубанської  ЗОШ I-ІІІ ступенів  за   2019/202020 н. р.

 

 

 

 

Клас

Було на 05.09

Прибуло

Вибуло

Є на кінець року

Хлопців

Дівчат

Атестовано

Не атестовано

1-3 бали

4-6 балів

7-9 балів

10-12 балів

1-3 бали

       

 

 

1

2

3

 

 

1

3

0

0

3

2

1

-

-

-

-

-

-

0

0

0

       

 

 

2

7

0

7

 5

 2

  -

-

-

 -

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

7

0

1

6

2

4

6

0

1

2

2

1

0

0

1

       

 

 

4

6

0

0

6

4

2

6

0

0

3

3

0

0

0

0

       

 

 

Всього

23

0

1

22

13

9

12

0

1

5

5

  1

0

0

1

       

 

 

5

2

0

0

2

0

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

       

 

 

6

3

0

1

2

2

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

       

 

 

7

13

0

0

13

10

3

13

0

2

6

4

1

0

0

2

       

 

 

8

6

0

0

6

1

5

6

0

1

1

4

0

0

0

1

       

 

 

9

11

0

1

10

7

3

10

0

3

2

5

0

0

0

3

       

 

 

Всього

35

0

2

33

20

13

33

0

6

11

14

2

0

0

6

       

 

 

10

3

0

0

3

1

2

2

0

0

2

0

1

0

0

0

       

 

 

11

4

0

0

4

4

0

0

0

0

3

0

1

0

0

0

       

 

 

Всього

7

0

0

7

5

2

2

0

0

5

0

2

0

0

0

       

 

 

Разка

65

0

3

62

38

24

52

0

6

22

19

5

0

0

7

       

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 
                                             
 

Навчаються

1 - 4 класи

5 - 9 класи

10 - 11 класи

Всього

 

 
 

Кількість

Відсотки

Кількість

Відсотки

Кількість

Відсотки

 

 
 

на 1-3 бали (І рівень)

1

8,3%

5

18,2%

0

0,0%

11,5%

 

 
 

на 4-6 балів (ІІ рівень)

5

41,7%

12

33,3%

5

71,4%

42,3%

 

 
 

на 7-9 балів (ІІІ рівень)

5

41,7%

14

42,5%

0

0,0%

36,6%

 

 
 

на 10-12 балів (ІV рівень)

1

8,3%

      2

     6%

2

28,6%

9,6%

 

 
                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз успішності учнів

Діаграма успішності учнів 1-4 класів

 

Діаграма успішності учнів 5-9 класів

 

Діаграма успішності учнів 10-11 класів

 

Як видно з даних таблиці, найкращих результатів у навчанні досягли учні старших класів.

Найнижчий показник якості знань учнів у 9 класі – 70%, у  8,3 класах по  83,4%, у 7 класі – 84,6 %. Оцінювання  навчальних досягнень учнів здійснюється згідно з Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

       Аналіз успішності учнів  3-10 класів Рубанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за 2019/2020  навчальний рік показав, що в процесі навчання є недоліки над якими треба працювати. Необхідно визначити причини зниження успішності   по класах,  намітити шляхи їх подолання.

У школі активно запроваджуються інноваційні технології. Але  більшість школярів  не справляються із завданнями  високого та достатнього рівнів, які передбачають практичне застосування  теоретичних знань: проаналізувати певні явища та задачі, порівняти та оцінити суперечливі думки в  тій чи іншій галузі, узагальнювати та логічно мислити, викладати та відстоювати власну точку зору. Отже, над цим варто працювати далі.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня            2014 року № 630, пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» від 25 березня 2020 року № 338-р, пункту 3 розділу І,  пункту 6 розділу IV Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від   07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за /№ 8/32979, наказу МОНУ № 463 від              30 березня 2020 року «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році», та з метою організованого завершення 2019/2020 навчального року, було звільнено у 2019/2020 навчальному році від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти.

    Головним у навчально – виховному процесі адміністрація школи та педколектив вбачають у формуванні у школярів уміння творчо використовувати отримані знання, розвивати потребу в систематичному самовихованні, самовдосконаленні, самореалізації. Ми прийшли до висновку, що будь – яка дитина може бути успішною в тій чи іншій сфері навчально – виховної діяльності, якщо вчитель у своєму арсеналі використовує не тільки дидактичні, а й психолого - фізіологічні методи та прийоми. Ми намагаємося створювати всі умови для якісного й ефективного  навчання. Результатом якого мають бути сформовані такі компетентності учнів, як здатність здійснювати складні види роботи, виконувати поставлені завдання, успішно задовольняючи соціальні  та індивідуальні потреби. А ця здатність ґрунтується на знаннях, досвіді, цінностях, набутих завдяки навчанню.

 

Аналіз виховної роботи за 2019-2020 н.р.

 

На  виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243  «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», листа МОН України №1/9-523 від 16.08.2019 «Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році» виховання учнів у здійснювалося в контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплювало весь навчально-виховний процес, ґрунтувалося на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднувало інтереси особистості, суспільства і держави.

Діяльність педагогічного колективу була спрямована на виховання гуманіста, патріота, громадянина України і мала на меті: «Формування громадянина, патріота, інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти викликам глобалізації життя».

Змістовне наповнення основних орієнтирів виховання передбачає формування цінностей і ставлень особистості до себе і людей, суспільства і держави, природи і здоров’я, праці та мистецтва.

Щоб досягти цього результату виховна робота проводиться через формування  системи загальнокультурних і громадських цінностей:

-         Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

-         Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей

-         Ціннісне ставлення до природи

-         Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

-         Ціннісне ставлення до праці

-         Ціннісне ставлення до себе

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави у цьому навчальному року здійснювалось через викладання курсу «Основи правознавства», акції «16 днів проти насильства»: «Ми за життя без насильства!», акції «Голуб миру», проведення годин спілкування та бесід за темами:

         «Громадянське суспільство - гарантія дотримання прав людини»,

         «Гуманістична мораль у громадянському суспільстві»,

        «Державні символи України»,

              «Дебати: право на приватне життя». 

Правова освіта - складова частина системи освіти, що полягає у здійсненні комплексу заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення умов для набуття громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації ними своїх прав і свобод, а також виконання покладених обов'язків.

З метою вдосконалення стану правової освіти з учнями класу було проведено Блиц-опитування: "Чи обізнаний ти з Конвенцією ООН про права дитини?".

З метою цілеспрямованого впливу на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціальними інституціями, спрямованої на фізичний, психічний, духовний, соціальний розвиток особистості, вироблення в неї імунітету до негативних впливів соціального оточення, профілактику і корекцію асоціальних проявів у поведінці дітей і молоді, з учнями 7-11 класів було проведено правові лекторії за темами:

«Я маю право…» – вересень

«Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки» – жовтень

«Конфлікт батьків і дітей - закон діалектики» – листопад

   Питання правової відповідальності неповнолітніх та їх батьків розглядались на батьківських зборах.

Упродовж  навчального року особлива увага приділялась національно-патріотичному вихованню.

Відзначення 9 листопада Дня української писемності та мови, що є невід’ємною частиною національно-патріотичного виховання, відбулося з широким використанням активних методів навчання. Цього року, з нагоди Дня української писемності та мови, учні взяли участь у Всеукраїнському радіо-диктанті.

Зокрема, з національно-патріотичного виховання у 2019/2020 навчального року, були проведені урочисті заходи та тематичні лінійки до Дня Гідності та Свободи, до 74-річниці завершення Другої Світової війни, до Дня партизанської слави, до Дня Українського козацтва.

З нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції          1917-1921 років проведено інформаційно-просвітницькі заходи «Класова боротьба 1917-1921 років в Україні», «Українська революція: головні події, постаті», «Історичне значення Української революції 1917-1921 років» (вчитель історії Л.А.Кривонос).

На виконання Указу Президента України від 26 листопада 1998 року № 1310/1998 «Про день пам’яті жертв голодоморів», з метою вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932 - 1933 років в Україні, учні класу взяли участь в різноманітних інформаційно-просвітницьких заходах, серед яких: тематичний урок «Пам’ять серця», розроблений вчителем історіїЛ.А.Кривонос; бесіда «Свічка пам’яті»; оформила стенд «Голодомор 1932-1933 – геноцид українського народу» та тематичну виставку літератури та документів «Україна пам’ятає голодомор 1932-1933 року».  24.11.2019,  у День пам'яті жертв голодомору, учні  приєдналися до загальноукраїнської акції «Запали свічку».

До Дня українського козацтва та Дня захисника України, в школі відбулося спортивне свято «Козацькому роду нема переводу», у якому змагалися  хлопці та дівчата. Всіх присутніх козацька кухня пригощала ячмінною кашею з вінегретом.

З нагоди Дня захисника України, до Дня українського козацтва, до Дня збройних сил України з учнями  проведено уроки мужності за темами: «Захист Вітчизни — обов'язок громадянина» та «З Україною в серці»,  які підготував та провів вчитель предмету «Захист Вітчизни» А.О.Тодосієнко.

Ціннісне ставлення до людей здійснювалось через участь учнів  в таких заходах, як загальношкільний день милосердя, присвячений Всесвітньому дню інваліда «Скільки коштує милосердя?»; етичний тренінг «Культура користування мобільним зв'язком»; свято до Дня вчителя «Все для тебе, вчителю», «Осінній бал», свято до Дня Святого Миколая, «Новорічні свята» та свято «Ти моя матусю, ти моя рідненька»

На виконання наказу МОН від 22.12.2018 № 1437 «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року» в період з 30.09.2019 по 04.10.2019, у рамках Акції «Добрі справи – наше життя», приуроченої до Дня людей похилого віку,  проведено бесіди та виховні години за темою: «Життєві цінності»

Упродовж   навчального року проводились тематичні години спілкування та бесіди:  

        «Любов до ближнього — джерело величі людини»,

        «Відкрийте чарівні двері добра і довіри»,

         «Колектив починається з мене»,

        «Цінності моєї родини»,

        «Портрет мого колективу»,

        «Я і ми». 

Військово-патріотичний напрямок виховної роботи  знайшов відображення у проведені єдиних уроків мужності «На варті Вітчизни» (вчитель А.О.Тодосієнко), спортивного свята «Козацькому роду нема переводу» (А.О.Тодосієнко та І.А.Собчук).

Ціннісне ставлення до праці реалізовано через заходи з профорієнтаційного виховання молоді. Профорієнтаційна робота побудована на тісному зв’язку школи з вищими навчальними та середніми навчальними закладами Вінницької області. На базі школи систематично відбуваються зустрічі учнів випускних класів з представниками даних навчальних закладів.

Упродовж навчального року були проведені виховні години за темами:

         «Працюємо разом, радіємо разом»,

        «Як повернути до життя старі речі»,

        «Основи економії та бережливості».

        Ціннісне ставлення до культури і мистецтва формувалося під час художньо-естетичного аспекту виховної роботи  і знайшло  реалізацію в проведенні упродовж  2019/2020 навчального року загальношкільних заходів: різноманітних конкурсах малюнків, листівок та плакатів, конкурсів читців а також у проведені в школі виставок, таких як  «Замість ялинки – зимовий букет» та «Дарунки пані Осені», виховні години за темами «Мої захоплення», «П'ять хвилин з мистецтвом».

Ціннісне ставлення до природи формувалося у рамках екологічного виховання. З учнями  були проведені виховні години та бесіди за темами:

        «Збережемо чистоту водних просторів наших!»,

        «Бережіть рідну природу!»,

        «Бережіть ліс — легені планети!»,

        «Збережемо наше довкілля!».

Ціннісне ставлення до себе  відбувалося через формування здорового способу життя, запобігання усіх випадків дитячого травматизму.

На виконання річного плану, з метою попередження дитячого травматизму, узагальнення та розповсюдження кращих форм і методів профілактичної роботи серед неповнолітніх, прищеплення дітям навичок безпечної поведінки на дорозі, привернення уваги громадськості до проблем гарантування безпеки руху та запобігання випадків травмування дітей в автопригодах та під час руху на вулично-шляховій мережі в школі було проведено заходи, в яких приймали активну участь учні :

02.09-27.09 місячник «Увага! Діти на дорозі!»

15.10-18.10 Тиждень знань Пожежної безпеки (директор В.А.Головенько)

04.11-08.11 Тиждень безпеки на водних об’єктах  (Л.В.Собчук)

11.11-15.11 Тиждень безпеки дорожнього руху (Л.В.Собчук)

Формування основ здорового способу життя здійснювалося через проведення напередодні канікул єдиного уроку з Правил дорожнього руху: «Безпека на дорозі – безпека життя»; шкільних спортивних змагань; акції «Молодь проти наркоманії СНІДу»; Тижня фізичної культури; заходів до Всесвітнього дня фізкультурника, у рамках яких відбулися тематичні бесіди, конкурси, виставки плакатів та малюнків. Крім того, в школі проводились профілактичні заходи, спрямовані на попередження алкоголізму, наркоманії серед неповнолітніх; було проведено урок протидії торгівлі людьми; урок гендерної рівності; урок протидії насильству в сім’ї;   расової та міжетнічної дискримінації, виховні години та бесіди за темами:

         «Пізнай себе - і ти пізнаєш світ», 

        «Мої життєві принципи»,

        «У колі симпатій»,

        «Вміння бути самим собою»,

        «Як стати лідером?».

Загалом, освітній процес в закладі спрямовано на формування в учнів здібностей, нахилів, талантів, основою для розвитку яких є моральні, культурні, духовні цінності.

Діяльність методоб’єднань класних керівників 1-11 класів була спрямована на реалізацію головної мети: створення шкільного соціально-культурного освітнього середовища, яке сприяє розвитку інтелектуальних здібностей справжнього патріота своєї країни, зміцненню фізичного та духовного здоров’я підростаючого покоління та майбутніх захисників Батьківщини, формуванню навичок здорового способу життя у вихованців.

Класні керівники працювали за індивідуальними планами виховної роботи,  змістовна наповнюваність яких відповідала віковим особливостям учнів.

У школі присутні куточки державної символіки, де учні мають змогу ознайомитися з державними символами України — Гербом, Прапором, Гімном. В 5-11 класах працюють досвідчені класні керівники, які приділяють належну увагу питанням патріотичного виховання старшокласників.

Як свідчить досвід, успішним є поєднання роботи з охорони життя та здоров’я з проведенням практичних занять  з цивільної оборони та надзвичайних ситуацій та відпрацьовування евакуацій учнів та педагогічного колективу школи. Так, на початку та в середині навчального року було проведено навчальну евакуацію учнів школи, педагогічного колективу та технічного персоналу з будівлі школи. Під час цього навчання були виявлені певні недоліки, які потім було виправлено. В квітні було дистанційно проведено Тиждень захисту людини в надзвичайних ситуаціях. На уроках «Захисту Вітчизни» учні 10-11 класів ознайомилися з тактичною медициною, поспілкувалися з представником  Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

 Складовою частиною виховної роботи є шкільне самоврядування, яке є однією із важливих умов залучення учнів до громадської діяльності. Самоврядування  для учнів є справжньою школою демократії, школою громадянського становлення підростаючого покоління. Ефективність виховної діяльності школи залежить і від активної співпраці з дитячими та молодіжними громадськими організаціями, які визнані державою і носять неполітичний характер.

За напрямком правової освіти учнів, школа тісно співпрацює з правоохоронними установами району. Проводиться профілактична робота за участю представників ювенальної превенції Національної поліції України. Основна мета роботи школи в цьому напрямку - координація зусиль педагогічного колективу щодо запобігання правопорушень, надання допомоги вчителям, класним керівникам, батькам з цього питання. Індивідуальна робота з учнями та їх батьками проводиться систематично з метою профілактики правопорушень. На кінець навчального року правопорушень серед учнів не виявлено, учнів які ухиляються від навчання – немає. Плани індивідуальної роботи з учнями контрольованої групи були складені у вересні. За цей час з учнями була проведена діагностика індивідуальних особливостей за різними методиками. У планах виховної роботи класних керівників, та плані роботи  соціального педагога було заплановано бесіди з правового виховання, бесіди з профілактики правопорушень, тиждень правових знань, робота з батьками дітей, схильних до правопорушень, питання з профілактики правопорушень включені до порядку денного батьківських зборів.

Педколектив продовжує роботу над розвитком творчих здібностей учнів, стимулює їх до участі в акціях та конкурсах районного, обласного та всеукраїнського рівнів.

Проведення виховної роботи відображено також і в шкільній документації. Класні керівники в класних журналах відповідно до вимог ведення класних журналів регулярно ведуть облік відвідування учнями школи, підбиваючи підсумки на кінець кожного семестру.

     Відповідно до Закону України «Про освіту» та на виконання наказу МОН України від 04 вересня 2003 року № 595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і виховання дітей» та з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної освіти та вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням й вихованням дітей шкільного віку, в школі здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи. В школі ведеться планомірна робота з контролю за відвідуванням учнями школи, попередження прогулів, рівню навчальних досягнень.

У порівнянні з минулим навчальним роком кількість пропусків без поважних причин учнями стало значно менше. Це можна пояснити контактом класних керівників з батьками учнів, а також кропіткою роботою з учнями всього педагогічного колективу школи.

Ще одним із напрямків роботи педагогічного колективу школи є створення умов для творчої самореалізації кожного учня. У зв'язку з цим велика увага приділяється залученню школярів до гуртків , що працюють на базі школи.

Виховна цілісність участі учнів у роботі гуртків полягає в тому, що колективна справа зближує дітей, пробуджує почуття відповідальності, колективне переживання успіхів і невдач, що дає поштовх до творчого розвитку кожного учня окремо.

Основними напрямками роботи гуртків є закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих дітьми у процесі навчання, розширення загальноосвітнього кругозору, формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів.

Тож в наступному навчальному році планується продовжити систему виховної роботи та роботи з батьками, підвищувати творчий потенціал педагогів,  уникати старих стереотипів у вихованні моральних якостей дітей.

Звичайно,  школа постійно потребує підтримки батьків. На жаль,  деякі батьки залишаються  тільки спостерігачами, а то і взагалі перекладають свої обов’язки на школу. Причиною є не тільки матеріальне становище багатьох сімей, а й соціальні проблеми й не бажання допомагати своїм дітям. В школі постійно ведеться просвітницька робота з батьками. А саме:

-  батьківські збори (4рази  на рік з окремої теми);

- загальношкільні збори - 2 рази на рік,

- індивідуальна робота та ін...

         Виховання учня в школі і сім’ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра.   Класні керівники протягом  навчального року проводили батьківські збори, анкетування батьків та учнів, постійно підтрмують зв язок в створених класних групах Вайбер.

       Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, родинних свят.

У школі створена і функціонує Рада навчального закладу, як орган громадського самоврядування.  До складу Ради входять в представники педагогічного, учнівського та батьківського колективів.

Рада старшокласників – орган учнівського самоврядування, який сформований безпосередньо учнівською громадою учнів має на меті виконання основних завдань учнівського самоврядування.

  Рада старшокласників планувала свою роботу самостійно відповідно до перспективного  річного плану. Створювала в учнівському колективі атмосферу, яка сприяла виявленню і розвитку потенціальних можливостей і обдарувань учнів. 

 

 

Робота соціального захисту учнів

 

Кожний класний керівник 1-11-х класів на початку вересня сформував базу даних учнів класу – «соціальний паспорт класу» у якому зазначив категорії дітей, які потребують максимальної уваги, зокрема:

 -         3 дітей з інвалідністю;

 -         7 дітей з багатодітних сімей;

 -         4  дітей, учасників АТО;       

 -         5 дітей напівсироти

     

За даними соціальних паспортів класів було складено соціальний паспорт школи та соціальний паспорт пільгових категорій. Тобто сформовано окремі списки за визначеними формами дітей та сімей, які підлягають соціальному захисту.

6 дітей (4-діти учасників АТО,1 учень напівсирота) користувалися безкоштовним харчуванням в школі.Всі інші діти були на 50% звільненні за харчування за рахунок сільських рад. Усі діти отримали   новорічні подарунки.

Для повної і продуктивної роботи з соціального захисту дітей пільгових категорій була чітко налагоджена робота класними керівниками на всіх ланках освітнього процесу: від школи І ступеню до школи ІІІ ступеню. Саме педагогічна компетентність і небайдужість класних керівників дала змогу  вдало і правильно реагувати на ті правові та соціальні питання, які виникали у дітей будь-якої категорії.

 

 

Відвідування  учнями  школи

 

На виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти в школі, удосконалення постійного контролю за охопленням на¬вчанням і вихованням учнів в школі важливим завданням є контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

 Протягом  2019-2020 навчального року на постійному контролі перебувала шкільна документація (книги обліку відсутніх, класні журнали, медичні довідки, письмові пояснення батьків щодо причин відсутності дітей на уроках), проведено рейд контролю за відвідуванням.

 Щоденно ведеться контроль за відвідуванням учнями школи: вчителями-предметниками на уроках, класними керівниками на сторінках Зведеного обліку відвідування в класних журналах (відповідно до Вказівок до ведення журналу) та журналі «Облік відвідування учнями школи», в якому на першого уроці черговий учитель  записує кількість і прізвище відсутніх учнів.  Адміністрацією школи вивчається питання відвідування, аналізується в наказах, на педрадах

Членами учнівського самоврядування та черговими вчителями проводилися рейди по виявленню учнів, які систематично запізнюються на уроки, втікають з них. З учнями та їх батьками, які систематично запізнюються на уроки або відсутні 1-2 уроки без поважних причин, проводяться роз'яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків.

Класний керівник збирає матеріали, які засвідчують причину пропуску уроків: пояснювальні записки від батьків, довідки з медичного закладу.

Питання відвідування учнями школи розглядалося на батьківських зборах, педагогічній раді.

Аналіз відвідування учнями занять  2019-2020 навчальний рік  показав, що пропуски занять у старшій ланці значно вищий, ніж середній.   

Аналіз причин відсутності учнів на навчальних заняттях свідчить про те, що  спостерігається збільшення  кількості відсутніх учнів за заявами батьків, ніж за медичними довідками. Аналіз відвідування учнями занять у 2019-2020 н.р. показав, що більша частина учнів  пропускали заняття з поважних причин.

З метою якісного відвідування учнями школи потрібно:

-Забезпечити постійний контроль за охопленням навчанням учнів та їх відвідуванням.

- Активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання.

- У    кожному    конкретному    випадку    відсутності    учнів    на уроках   невідкладно   з'ясовувати   причину,    встановлювати місце перебування  дитини,інформувати батьків.          

- На класних батьківських зборах проаналізувати відвідування учнів та рекомендувати батькам систематично інформувати класних керівників про необхідну відсутність їх дитини на занятті.

 БАТЬКИ  ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ І РОЗВИТОК ДІТЕЙ, а тому зобов'язані забезпечувати відвідування учнями уроків у навчальних закладах.

   - Проводити аналіз психологічного клімату    в    учнівських колективах.

- Проводити   анкетування,  індивідуальні   бесіди, корекційну роботу  з  учнями, схильними до пропусків уроків без поважних причин.         

- У разі, якщо причиною невідвідування учнем занять є конфлікт в учнівському колективі, надавати психологічну допомогу та вживати заходів для усунення конфліктної ситуації.

-Активно  використовувати педагогічний потенціал батьківських комітетів та громадських організацій для впливу на учнів, які 6ез поважних причин пропускають навчальні заняття, їх батьків.  

- У випадку, якщо учень систематично або тривалий час не відвідує школу без поважних причин, залучати до виховної роботи з ним службу у справах неповнолітніх.

 

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним контролем адміністрації школи.

На початок 2019/2020 навчального року були проведені випробування спортобладнання, стан споруд на спортивному майданчику, справність кріплення воріт та оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, паспорт санітарно-технічного стану школи.

У наказі по школі «Про розподіл функціоналу» передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час,

попередження дитячого травматизму, відповідальних за електрогосподарство в школі.

На 01.09.2019 року всі педагогічні працівники школи надали медичні книжки з дозволом приступити до  роботи. Питання охорони праці обговорюються на засіданнях педрад  та на нарадах при директорі.

 Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час літніх канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці були висвітлені у формі дистанційного навчання.

Станом на вересень кожного року всі учні школи проходять медичний огляд лікарями-фахівцями із лабораторними дослідженнями, що підтверджується медичними довідками. Щомісячно учні 1-11 класів проходять перевірку на педикульоз. Захворювання педикульозом в школі немає. 

Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками. Вогнегасники наявні, перезаряджені,  розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отримані Паспорт готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та контуру заземлення.

Відповідно до Закону України “Про охорону праці” і Кодексу законів про працю України розроблено і затверджено посадові інструкції з охорони праці для всіх працівників школи. Проведено інструктажі з працівниками і учнями з техніки безпеки. Проведено вступні інструктажі  з охорони праці. Проведено первинні інструктажі  з охорони праці на робочому місці.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися  на нарадах при директорові.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом із тим ще залишаються показники травматизму дітей на уроках фізкультури, перервах. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями, формуються накази.

     Створена у школі і функціонує Рада навчального закладу, як орган громадського самоврядування.  До складу Ради входять в представники педагогічного, учнівського та батьківського колективів.

Створюючи єдине поле громадського виховання не тільки учнів, а й усіх учасників освітнього процесу ми не відгороджуємо учнів від реального життя, а включаємо це життя у свої уроки та позаурочну діяльність. В результаті йде комплексна система виховання громадянина не тільки у школі, а й поза її межами. Реалізація активної позиції школи сприяє активному залученню й реалізації життєвих планів учнів. 

         Моніторинг використання інформаційних технологій в освітньому процесі здійснюється через безпосереднє спостереження, звіти вчителів-предметників, анкетування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 12.03.2020 навчальні заняття проводилися за технологіями дистанційного навчання.

№з/п

ПІБ учителя

Предмет, який викладає

Форма подачі нового матеріалу

Форми закріплення матеріали

Перевірка д/з

Організація поточного контроля знань

Організація тематичного контроля знань

1

Собчук

Любов

Василівна

Географія

Основи

здоровя

Посилання на урок онлайн по ТБ, додаткові консультації в телефонному режимі, через вайбер,телеграм

 Viber, Telegram,

Viber, Telegram,

Viber, Telegram,

Viber, Telegram

2

Головенько

Валентина

Андріївна

4клас

 Додаткові консультації в телефонному режимі, через вайбер

Виконання самостійних робіт учнями, при потребі додаткового роз’яснення, через зручний спосіб для учнів:вайбер в телефонному режимі.

Кожен з учнів надсилав виконані роботи на Viber,

Домашні завдання, тематичне оцінювання, контрольні роботи. Передача через  вайбер в зручний для батьків  та дітей спосіб.

через вайбер,

3

Шеванюк Наталія

Іванівна

3 клас

Перегляд  онлайн – уроків на сайті «Всеукраїнска школа онлайн» уроки для 3  класу, соціальні мережа:

Viber, Telegram.

Спілкування в телефонному режимі.

Тренувальні вправи в мережі Viber;

 

Viber

Viber, спілкування в телефонному режимі.

Перевірка в мережі Viber;

Спілкування в телефонному режимі.

4

Бабенко

Наталія

Володимирівна

Українська мова та література

Спілкування в телефонному режимі

Viber,

 За допомогою мобільного додатку Viber

Viber

Viber

 

Viber

 

5

Зозуля

Галина

Миколаївна

2 клас

Музиа

Соціальна

мережа:

Viber, Telegram.

Спілкування в телефонному режимі.

Тренувальні вправи в мережі Viber;

.

. Viber

Мережа Viber: перегляд та перевірка робіт; спілкування в телефонному режимі.

Перевірка в мережі Viber;

Спілкування в телефонному режимі.

6

Кузьменко

Юлія

Анатоліївна

Англійська мова

готові відеоуроки

Соціальна мережа:

Viber,

Viber;

Viber;

Viber;

Тести для самостійного опрацювання, створені в текстовому редакторі та надіслані у viber

7

Войтенко

Ганна

Петрівна

Українська мова та література

Посилання на урок онлайн по ТБ, передача  тестових навчальних матеріалів

готові відеоуроки

Соціальна мережа:

Viber,

Viber;

В режимі тестового чату Viber.

Отримання

тестових навчальних матеріалів

в режимі текстового чату Viber.

 

Тестові  контрольні роботи, що опубліковані в електронних версіях підручників та навчально-методичних посібниках, рекомендованих МОН

8

Костюк

Таїса

Іванівна

4 клас

Мистецтво

Додаткові консультації в телефонному режимі, через вайбер

Виконання самостійних робіт учнями, при потребі додаткового роз’яснення, через зручний спосіб для учнів:вайбер в телефонному режимі.

Viber;

Viber,

Виконання самостійних робіт учнями, при потребі додаткового роз’яснення, через зручний спосіб для учнів:вайбер в телефонному режимі.

9

Юрченко

Володимир

Михайлович

математика

консультації по телефону, Viber, Telegram.

Завдання в тестах, рішення задач.

Завдання в тестах, рішення задач.

Кожен з учнів надсилав виконані роботи на Viber,.

Кожен з учнів надсилав виконані роботи на Viber,

10

Петренко

Галина

Анатоліївна

1клас

Платформа Zoom;

Соціальні мережа:

Viber, Telegram.

Спілкування в телефонному режимі.

Тренувальні вправи в мережі Viber;

Онлайн вправи.

 

Платформа Zoom(малюнковий диктант, самодиктант;математичний диктант)

Мережа Viber (вірші напамять )

 

 

Платформа Zoom  (контрольне списування; узагальнення знань з математики);

соціальна мережа Viber (перевірка читацьких компетенцій).

11

Чега

Олександр

Миколайович

Математика , фізика

консультації по телефону, Viber, Telegram.

 Завдання в тестах, рішення задач.

Завдання в тестах, рішення задач.

. Кожен з учнів надсилав виконані роботи на Viber,.

. Кожен з учнів надсилав виконані роботи на Viber,.

12

Кривонос

Любов

Аркадіївна

Історія, правознавство

консультації по телефону,

консультації по телефону,

консультації по телефону,

консультації по телефону,

консультації по телефону,

13

Семененко

Любов

Григорівна

Хімія, біологія

індивідуальні консультації по телефону та Viber,

Viber,

 Кожен з учнів надсилав виконані роботи на Viber

Створені групи у Viber по кожному класу з біології та хімії. Кожен учень надсилає виконані роботи на Viber,

Створені групи у Viber по кожному класу з біології та хімії. Кожен учень надсилає виконані роботи на Viber,

 

14

Тодосієнко

Андрій

Олександрович

Фізична культура

Образотворче мистецтво, Захист Вітчизни,

Трудове навчання

Теоретична

Телефонний режим

Телефонний режим

Телефонний режим

Телефонний режим

15

Собчук

Ігор

Андрійович

Інформатика

Трудове навчання

Telegram, Viber.

консультації по телефону,

Telegram, Viber

Кожен з учнів надсилав виконані роботи на Viber,

Telegram

Viber та Telegram

 

Telegram, Viber

консультації по телефону,

16

Шеванюк

Ігор

Юхимович

Російська мова та зарубіжна література

Viber, Telegram

Viber, Telegram

Кожен з учнів надсилав виконані роботи на Viber,

Viber, Telegram

Viber, Telegram

 

         Протягом 2019/2020  навчального року здійснено такі заходи щодо інформатизації  та використання мультимедійних технологій у закладі освіти:

·                   введено в практику роботи проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителів-предметників із використанням комп’ютерних технологій;

·                   проводиться робота з підтримки матеріальної бази та навчально-методичного забезпечення кабінетів інформатики у відповідністі до нормативів, вимог та державних стандартів.

 

  

Співпраця з батьками.

 

Одночасно, поряд із позитивними напрацюваннями в роботі школи є певні проблеми, на рішення яких необхідно акцентувати увагу в новому навчальному році, а саме:

·        цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя окремо над підвищенням рівня якості освіти, удосконалення професіоналізму, підготовки випускників до життя в швидкоплинних змінах соціокультурних умов і професійної діяльності;

·        впровадження інформаційно-комунікативних технологій, комп’ютеризації та інформатизації навчально-виховного процесу;

·        формування в учнів прагнення до навчання впродовж усього життя, пошуку найкращих шляхів розв’язання життєвих проблем;

·        вивчення і творче впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій вчителів району, області, участь у заходах обласного, районного рівнів;

·        робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня, самореалізація творчої особистості, підвищення рівня якості уроку;

·        проведення шкільних олімпіад та ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня, робота зі здібними та обдарованими учнями;

·        нормативне забезпечення, педагогічний аналіз та самоаналіз, контроль та корекція навчально-виховного процесу, впровадження в управління моніторингових досліджень, компетентнісного підходу;

·        покращення роботи шкільного самоврядування;

·        врахування вчителями-предметниками, класними керівниками принципів диференціації та індивідуалізації, психолого-педагогічних особливостей учнів;

·        глибоке вивчення проблеми наступності навчання в школі II-III ступенів, адаптації учнів 5 класу до навчання;

·        зміцнення матеріально-технічної бази школи, ремонт будівлі школи, обладнання приміщень школи;

·        організація роботи щодо виконання рекомендацій та вказівок районних  педагогічних нарад;

·        робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень, наркоманії, тютюнокуріння;

·        дотримання вимог санітарно-гігієнічного режиму, здійснення медичного обслуговування учнів у школі;

·        створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників школи;

·        підготовка закладу до роботи в осінньо-зимовий період;

·        підготовка учнів 11-го класу до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні;

·        співпраця з батьками, громадськістю;

·        виконання рекомендацій, наданих під час державної атестації школи, організація роботи закладу у міжатестаційний  період

·        дистанційне навчання учнів в зв’язку з пандемією корона вірусу.

 Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, родинних свят, хоча явка їх на такі свята, масові заходи   є низькою, високою вона є лише у початкових класах.

 

Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.

 

            Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.

Вчителі   щорічно проходять поглиблений медичний огляд. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка,  які реєструються і зберігаються у  директора школи. Порушень   у  проходженні   медичних  оглядів    працівниками  школи     не  виявлялося,  всі  вони  вчасно    його  проходять.

    Щорічно діти також проходять медичне обстеження. За результатами медичного огляду на початку навчального року, відповідно до цих списків видається наказ по школі. З  числа учнів формуються групи  на уроках фізичного виховання   згідно рекомендацій лікаря.

В класних журналах вклеєний окремий  «Листок здоров`я», в якому вказані результати медичного обстеження і рекомендації щодо занять на уроках фізичної культури

Всі вихованці мають щеплення відповідно до календаря щеплень, крім 1 учня 2 класу Топчія Ілларіона.

Огляд на педикульоз і  коросту проводився  раз на місяць.

Учнівські меблі школи відповідають віковим та фізіологічним особливостям учнів. Освітлення закладу і класних приміщень  відповідає санітарним нормам.

 

Організація харчування учнів у навчальному закладі

 

           Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом  перебування у Вільхівській загальноосвітній  школі  І-ІІІ ступенів. Організація харчування учнів закладу регламентується  законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства»,  Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм  харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-11 класів забезпечуються   одноразовим харчуванням 50% оплачували сільські ради, 50% за рахунок батьків. 

На початку навчального року завгоспом   було складено і затверджено в ДПСН перспективне двотижневе меню, відповідно за яким розробляється щоденне меню. 

Налагоджено контроль за дотриманням на харчоблоці  санітарних  вимог  щодо обладнання, прибирання, миття посуду, видачі готової їжі. Їдальня в належній кількості забезпечена миючими та дезінфікуючими засобами,  проводиться щоденне прибирання з дезінфекцією та генеральне прибирання відповідно до санітарних правил та вимог, посуд миється із застосуванням дозволених миючих засобів. Контроль за роботою їдальні здійснюється адміністрацією школи, батьківським комітетом школи, відділом освіти Немирівської районної  державної адміністрації. У шкільній їдальні  наявні усі необхідні журнали (відповідно до нормативних документів з організації харчування). Питання організації харчування періодично заслуховується на  загальношкільних батьківських зборах, засіданнях ради школи, нарадах при директорові.

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.

  Учні  перебувають у їдальні в супроводі чергових учителів.

  Ретельно слідкується  за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконують усі вимоги санітарно – епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів.  Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується

Класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого харчування для збереження  здоров’я  дитини.  Скарг на роботу їдальні та її працівників не поступало. Стан харчоблоку  задовільний. Роботу  їдальні можна вважти задовільною.

 

 

 

 

Фінансово-господарська діяльність

 

  Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Немирівської  районної державної адміністрації.   

Планово проведена  інвентаризація майна школи, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація,  матеріали    списуються  (за необхідності),  або оприбутковуються. Всі надходження коштів та матеріальних цінностей висвітлюються на сайті школи.

 

Аналіз матеріально-технічної бази

та фінансово-господарської діяльності школи

 

За рахунок позабюджетних коштів та батьківської допомоги зроблено:

-                     косметичний ремонт приміщень закладу: туалетних кімнат, коридоріу,спортзалу, методичного кабінету, комп’ютерного класу

-                     -здійснено поточні косметичні ремонти всіх кабінетів,

-                     проведено косметичний ремонт їдальні, майстерні

-                     -придбано холодильник,електронні ваги, принтер (ТОВ ЛАТІНВЕСТ);

-                     отриманно 1 компютер б/у (ТОВ ЛАТІНВЕСТ);

-                     замінено лампи розжарювання на енергозберігаючі по школі та класних кімнатах

За рахунок бюджетних коштів:

-                     укомплектований кабінет для 1-го класу (НУШ) технікою та наочністю.

На даний момент в школі 11 робочих комп ютерів та 3 ноутбуки:

Шкільна котельня підготовлена своєчасно до опалювального періоду 2020-2021 н.р.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу.  Техпрацівники, робітник по обслуговуванню приміщень та двірник  проводять побілку бордюр, приводять у належний стан клумби біля школи, скошують траву.

У школі протягом опалювального сезону температурний режим відповідав нормам.

Пропозиції:

1.        Утримувати територію школи  у належному санітарному стані.

2.        Взяти активну  участь  у Всеукраїнський акції  з благоустрою  «За чисте довкілля»

3.        Теплове господарство до осінньо-зимового періоду підготувати до 15.09.2020 .

4.        Спрямовувати роботу  на економію бюджетних коштів, здійснювати пошук шляхів залучення позабюджетного фінансування. 

5.        Своєчасно забезпечувати безпечний підвіз учнів до навчального закладу та в зворотньому напрямку.

 

Умови досягнення головних завдань школи

     Найважливішою умовою досягнення головних завдань школи є комплексне вирішення проблем, пов`язаних зі структурою освіти, її змістом, науково-методичним, фінансовим, матеріально-технічним забезпеченням, а саме:

- розвиток системи освіти як національної (філософія освіти, принципи, зміст);

-  демократизація системи освіти; - орієнтація науково-методичної роботи вчителів на реалізацію сучасних ефективних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду, яка забезпечує широку інтеграцію з освітніми системами України та зарубіжних країн;

- пошук шляхів і способів диференціації та індивідуалізації навчання;

- створення  оптимальних умов для розвитку інтересів, здібностей, творчості;

- створення в педагогічному колективі умов для креативної діяльності, атмосфери творчості, пошуку нових ідей у модернізації форм, методів і способів освітнього процесу шляхом науково-педагогічного та інформаційного забезпечення;

- подальший розвиток психологічної служби, спрямованої на особистісно орієнтоване навчання і виховання учнів, створення атмосфери творчості та комфорту;

- забезпечення школи сучасним комп`ютерним обладнанням;;

- вирішення питань про додаткове фінансування школи з метою оновлення навчально-матеріальної бази, придбання програмно-методичного забезпечення, стимулювання найкращих учителів та обдарованих дітей.

Складовими частинами єдиної педагогічної теми є:

В управлінні:

- оптиматизація методичної роботи школи;

- створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками результативної самоосвітньої діяльності; 

- підвищення  рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;

- сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей; - створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до навчально-виховного процесу;

- розробка ефективної моделі науково-дослідницької  роботи вчителів та учнів.

- забезпечення ефективних умов для особистісного і професійного зростання особистості педагога, досягнення ним вершин розвитку педагогічної діяльності.

У навчанні:

- реалізація принципу наступності у розвитку загальної освіти у зв’язку із запровадженням Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти;

- посилення здоров’язберігаючого аспекту навчально-виховного процесу шляхом активного використання певних технологій;

- управління результатами та якістю навчання;

- удосконалення системи роботи з обдарованим учнями;

У вихованні:

- виховання потреби здорового способу життя;

- педагогічна підтримка духовного, морального зростання школярів;

- оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;

- управління процесом соціалізації учнів;

- соціальний захист та створення оптимальних умов навчання обдарованої молоді;

- розвиток елементів державно-громадського управління;

- орієнтація виховної діяльності навчального закладу на реалізацію патріотичної складової;

- оптимізація діяльності щодо попередження правопорушень, негативних проявів у молодіжному середовищі;

- активізація правового виховання;

- розвиток фізкультурно-оздоровчого шкільного комплексу. Психолого-педагогічні задачі:

- забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;

- психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу; 

- оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

- психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості.

Адміністрація працює над створенням умов для використання інформаційно-комунікаційних технологій як у навчальному процесі, так і в управлінській діяльності. Пріоритетним завданням у новому навчальному році є підняття рівня комп’ютерної грамотності кожного вчителя та ефективне використання комп’ютерної техніки в навчально-виховному процесі.

Я  беру  на  себе  сміливість   стверджувати, що  в  школі  створені  умови  для  учнів, які  бажають   вчитись, які  мають  мотивацію  до  навчання.   Але рівень  знань  учнів  та бажання вчитися  останнім часом знизились, особливо це стосується учнів 6-11 класів.

 

Висловлюю щиру подяку за співпрацю всім: учителям — за творчість, за любов до своєї професії, батькам, спонсорам та благодійникам — за розуміння, підтримку і сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю, технічному персоналу за їх щоденну працю, за чистоту в навчальному закладі та на території школи.

 

 

 

 

 

ДОДАНО 11.02.2020 року

Рубанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Немирівської районної ради Вінницької області

вул. Центральна 42, с.Рубань, Немирівський район, Вінницька область,

22831, тел. 3-57-45    ruban.shkola@ukr.net

 Інформація

Рубанської ЗОШ І – ІІІ ступенів 

«Про відзначення на Вінниччині у 2020 році Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 31 – ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан»  

Назва заходу

Клас

Відповідальний

1

Загальношкільний захід – зустріч : «Випускники Рубанської школи – воїни Афганці»

4 – 11

Семененко Л.Г.

2

Урок – мужності «Участь українців у війні в Афганістані»

8 – 9

Кривонос Л.А.

3

Бесіда «Афганістан – подвиг, біль, пам'ять…»

4 – 6

Костюк Т.І.

4

Екскурсія до Залу бойової слави «Вшануємо пам'ять загиблих під час війни в Республіці Афганістан»

1 – 11

Кривонос Л.А.

 Директор школи                                    В.А.Головенько

 

ДОДАНО 27.10.2019 року

Рубанська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів                     

                        Немирівської районної ради Вінницької області                                                      

вул.Урожайна,42, с.Рубань,

Немирівського району, Вінницької області                  

e-mail: ruban.shkola@ukr/net

«__» ___________ 2019 р № ___                                                            Відділ освіти

                                                                                                                    Н.В.Ємець   

На виконання розпорядження голови Вінницької облдержадміністрації від 15.10.2019 №803

«Про відзначення на Вінниччині  75 -ї річниці визволення України від нацистських загарбників»,

у Рубанській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів були проведені наступні заходи:

 

1.     Виховна година «Імена героїв» (8 клас, класний керівник Кривонос Любов Аркадіївна);

2.     Лекція «Кожний день, кожний час пам’ятати» (4 клас, класний керівник Костюк Таїса Іванівна);

3.     Круглий стіл «Цінність миру на планеті» (9 – 11 класи, вчитель історії Кривонос Любов Аркадіївна);

4.     Перегляд відеороликів «Визволення» (7 – 11 класи, класні керівники);

5.     Година спілкування «Алея слави » (7 клас, класний керівник Собчук Ігор Андрійович).

 

 

Директор школи                                В.А.Головенько

 

ДОДАНО 10.10.2019 року

Рубанська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

       Немирівської районної ради Вінницької області                       

вул.Центральна,42, с.Рубань,

Немирівського району, Вінницької області                  

e-mail: ruban.shkola@ukr/net 

«__» ___________ 2019 р № ___                                                             Відділ освіти

                                                                                                Н.В.Ємець 

Інформація про проведені заходи

з нагоди Дня Українського козацтва 

1.     1.Бесіда «Відкриваємо скриньку історії нашої Батьківщини»  (3 клас, класний керівник Шеванюк Наталія Іванівна);

2.     2.Бесіда «Як здобути козацьке здоров'я?» (2 клас, класний керівник Зозуля Галина Миколаївна);

3.     3.Бесіда «Козацтво – слава України» (4 клас, класний керівник Костюк Таїса Іванівна);

4.     4.Вікторина «А ми тую козацькую славу підіймемо…» ( 8 клас, класний керівник Кривонос Любов Аркадіївна);

5.     5.Дружні змагання «Козацькому роду – нема переводу» (7 клас, класний керівник Собчук Ігор Андрійович);

6.     6.Година спілкування «Україна – мати. Вічно її захищати» (9 клас, класний керівник Собчук Любов Василівна).

 

Директор школи                                             В.А.Головенько

 

 

ДОДАНО 10.10.2019 року

Рубанська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

                         Немирівської районної ради Вінницької області                              вул.Центральна,42, с.Рубань,

Немирівського району, Вінницької області                  

e-mail: ruban.shkola@ukr/net 

«__» ___________ 2019 р № ___

                                                 Відділ освіти

                                            Н.В.Ємець 

Інформація про заходи

 «Про відзначення на Вінниччині Дня захисника України» 

1.     Урок мужності «Я – син своєї землі» (3 клас, класний керівник Шеванюк Наталія Іванівна);

2.     Година спілкування «Є пам'ять, якій не буде кінця» (8 клас, класний керівник Кривонос Любов Аркадіївна);

3.     Година спілкування «Є багато країн на землі, та найкраща завжди Батьківщина» (7 клас, класний керівник Собчук Ігор Андрійович);

4.     Засідання дискусійного клубу «Я – патріот своєї країни» (9 клас, класний керівник Собчук Любов Василівна);

5.     Патріотична хвилинка «В єдності наша сила» (6 клас, класний керівник Войтенко Ганна Петрівна).

 

Директор школи                                                       В.А.Головенько

 

 

ДОДАНО 06.10.2019 року

Рубанська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

             Немирівської районної ради Вінницької області                      

  вул.Центральна,42, с.Рубань,

Немирівського району, Вінницької області                  

e-mail: ruban.shkola@ukr/net

«__» ___________ 2019 р № ___                                                       Відділ освіти

                                                                                      Н.В.Ємець 

Інформація

що до проведення заходів

 з увічнення пам'яті захисників України 

У Рубанській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів були проведені наступні заходи:

1.     Упорядкування могил невідомих воїнів Другої Світової війни (9 клас, класний керівник Собчук Любов Василівна);

2.     Прибирання території біля пам'ятника воїнів, які загинули у Другій Світовій війні (8 клас, класний керівник Кривонос Любов Аркадіївна);

3.     Зустріч з учасником ОСС Романовським В.С. (5 – 11 класи, вчитель історії Кривонос Любов Аркадіївна);

4.     Урок пам'яті «Патріотизм – нагальна потреба України» (11 клас, класний керівник Чега Олександр Миколайович);

5.     Бесіда «Велика ціна визволення України» (4 клас, класний керівник Костюк Таїса Іванівна);

6.     Усний журнал «Минуле стукає в наші серця» (6 клас, класний керівник Войтенко Ганна Петрівна);

7.     Гра – подорож (урок читання) «Крокуємо вільною Україною» (2 клас, класний керівник Зозуля Галина Миколаївна);

8.     Перегляд відеоролика «Герої не вмирають» (7 клас, класний керівник Собчук Ігор Андрійович);

9.     Патріотичний флешмоб «Ми пам'ятаємо їхні імена» (5 – 11 класи, вчителі – предметними).

 

Директор школи                              В.А. Головенько